Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ovjera izjave o kućnoj zajednici

STRANKA: Zahtjev za ovjeru izjave o kućnoj zajednici stranka može podnijeti pismeno na propisanom obrascu na šalteru za ovjeru. Zahtjev se podnosi lično ili preko ovlašćenog zastupnika uz prilaganje sledeće dokumentacije:

•    Popunjen obrazac: Izjava o kućnoj zajednici (dva  primjerka),
•    Dozvoliti na uvid ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu,
•    Dokaz o uplati lokalne administrativne takse.

ORGAN: Upoznaje se sa sadržinom isprave i utvrđuje indetitet podnosioca zahtjeva na osnovu uvida u lični dokument nakon čega ovjerava potpis i sačinjava potvrdu.

ROK: Potpis se ovjerava istog dana kada je stranka podnijela popunjeni obrazac.

TAKSA: Iznos lokalne administrativne takse po ovjerenoj stranici (polutabak) iznosi 3,00 €. Taksa se uplaćuje na žiro račun Glavnog grada, broj : 540-3026777-81. Taksa se ne naplaćuje u slučajevima propisanim članovima 17 i 18 Zakona o administrativnim taksama.

NAPOMENA: Organ nije odgovoran za sadržinu isprave na kojoj se vrši ovjera potpisa.

NAZNAKA PREDMETA: Neupravni postupak.

Dokumenta