Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odobrenje za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga van ugostiteljskog objekta

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na odobrenje za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga van ugostiteljskog objekta, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

Popunjen odgovarajući obrazac:

Obrazac-7.1 Zahtjev za izdavanje-zamjenu odobrenja za obavljanje jednostavnih ugostiteljskih usluga van ugostiteljskog objekta za privredna društva i pravna lica,

Obrazac-7.2 Zahtjev za izdavanje-zamjenu odobrenja za obavljanje jednostavnih ugostiteljskih usluga van ugostiteljskog objekta za preduzetnika,

Rješenje o lokaciji za postavljanje pulta izdato od nadležnog organa lokalne uprave,
Dokaz od ovlašćene organizacije o ispunjenju minimalno tehničkih uslova,
Popunjen obrazac za upis u CTR.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu nakon izlaska na lice mjesta i zapisnički konstatovanja ispunjenja minimalno tehničkih uslova u pogledu opreme i donosi rješenje kojim se odobrava obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Rješenje se dostavlja stranci, Upravi za inspekcijske poslove /Turističkoj inspekciji/, Upravi lokalnih javnih prihoda i a/a.

ROK za donošenje rješenja je 20 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ovog Organa.

POSTUPAK: U toku postupka po službenoj dužnosti se pribavlja dokaz o registraciji u Centralni registar privrednih subjekata.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.