Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odobrenje za obavljanje pružanja ugostiteljskih usluga na plovnom objektu

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na odobrenje za obavljanje pružanja ugostiteljskih usluga na plovnom objektu, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

Popunjen odgovarajući obrazac:

Obrazac-10.1 Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljskih usluga na plovnom objektu za privredno društvo,

Obrazac-10.2 Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljskih usluga na plovnom objektu za preduzetnika,

Dokaz o pravu korišćenja plovnog objekta i zaključen ugovor o korišćenju vodenog prostora u skladu sa zakonom,
Zaključen ugovor o radu i dokaz o završenom IV nivou kvalifikacije obrazovanja (podnivo IV1 nacionalnog okvira kvalifikacija za poslovodju objekta),
Popunjen obrazac za upis u CTR.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu nakon izlaska na lice mjesta i zapisnički konstatovanja ispunjenja minimalno tehničkih uslova u pogledu opreme i prostora i donosi rješenje kojim se odobrava obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Rješenje se dostavlja stranci, Turističkoj inspekciji Podgorice, Upravi lokalnih javnih prihoda i a/a.

ROK za donošenje rješenja je 20 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ovog Organa.

NAPOMENA: Ovlašćeni službenik u toku postupka traži i dodatnu dokumentaciju ukoliko je ista propisana podzakonskim aktom.

POSTUPAK: U toku postupka po službenoj dužnosti se pribavlja dokaz o registraciji u Centralni registar privrednih subjekata.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.