Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obavještenje učesnicima Javnog poziva za davanje na korišćenje bez naknade montažnih objekata (kućica i štandova) za potrebe organizacije Proljećnog pazara 2024

Komisija za sprovođenje javnog poziva za davanje na korišćenje bez naknade montažnih objekata (kućica i štandova) za potrebe organizacije Proljećnog pazara 2024. godine na sjednici održanoj 18.04.2024. godine nakon pregledane dokumentacije objavljuje listu pravnih lica i preduzetnika sa nepotpunom dokumentacijom. Dokumentaciju je potrebno dopuniti i predati zaključno sa ponedeljkom 22.04.2024.godine do 14:00 časova.

Preuzmite dokument: