Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Sekretar/ka Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na vrijeme od 5 godina