Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obavještenje kandidatima  koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Referent/kinja-arhivar/ka u Službi Skupštine Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.