Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obavještenje kandidatima  koji ispunjavaju uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I – za imovinsko – pravne i normativne poslove u Upravi za zaštitu imovinsko pravnih interesa Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme