ENG

Adresar Organa i Službi Glavnog Grada

O Gradonačelnici

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 664-444, +382 20 664-333
E-mail: olivera.injac@podgorica.megradonacelnica@podgorica.me

Zamjenici gradonačelnice

U izradi

Gradski menadžer

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665 055, +382 20 665 046;
E-mail: menadzer@podgorica.me

Glavni gradski arhitekta

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665-077, +382 20 665-042
E-mail: glavni.arhitekta@podgorica.me, filip.aleksic@podgorica.me

Glavni administrator

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665-067, +382 20 665-035
E-mail: glavni.administrator@podgorica.me

Služba za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: 020/665-083
E-mail: sluzbagradonacelnika@podgorica.me

Služba Glavnog administratora

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665-067, +382 20 665-035
E-mail:  glavni.administrator@podgorica.me

Služba za međunarodnu saradnju

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665 025, +382 20 665 027, +382 20 665 066
E-mail: international@podgorica.me, projects@podgorica.me

Služba za zajedničke poslove

Adresa:  Njegoševa 20
Telefon: +382 20 482 022
E-mail: zajednicki.poslovi@podgorica.me
Fax: +382 20 482 090

Služba za javne nabavke

Adresa: Njegoševa 20
Telefon:  +382 20 482-084
E-mail: javnenabavke@podgorica.me
Fax: +382 20 482-091

Komunalna policija

Adresa: Vasa Raičkovića bb
Dežurne službe:  067 002 005
E-mail: pgkompolicija@t-com.me
Fax: +382 237-511 

Služba zaštite i spašavanja

Adresa: Josipa Broza br. 2
Telefon: +382 20 658-151, +382 20 658-152
E-mail: sluzba.zastite@podgorica.me
Fax: 020/658-153

Centar za informacioni sistem

Adresa: Njegoševa 20
Telefon: +382 20 482-001
E-mail: cis@podgorica.me
Fax:+382 20 665-031

Građanski biro

Adresa: Njegoševa 20
Telefon: +382 20 482 052
E-mail: pgbiro@t-com. me, danilo.rakocevic@podgorica.me

Služba za unutrašnju reviziju

Adresa: Njegoševa 20
Telefon: +382 020 665-039, +382 020 482 025
E-mail:  unutrasnja.revizija@podgorica.me

Komunalna inspekcija

Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb
Telefon: +382 672-493, 020/672-228
Dežurne službe: 067/245-799
E-mail: komunalna.inspekcija@podgorica.me

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 16
Telefon:+382 20 447-180
E-mail: lokalna.samouprava@podgorica.me
Fax:+382 20 447-181

Sekretarijat za finansije

Adresa: Njegoševa 13
Telefon:+382 20 665-079, +382 20 665-084
E-mail: finansije@podgorica.me, finansije@t-com.me,
Fax: +382 20 665-080

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 40
Telefon: 020/ 625-637, 020/ 625-647
E-mail:  sekretarijat.planiranje.uredjenje@podgorica.me
Fax: 020/ 625-680

Sekretarijat za komunalne poslove

Adresa: Rimski trg br. 50
Telefon: +382 20 235-184, +382 20 235-186
E-mail: sekretarijat.kps@podgorica.me
Stambena oblast: +382 20 235-187
Komunalna oblast: +382 20 235-189
Nadzor nad radom javnih službi u komunalnoj oblasti: +382 20 235-188

Sekretarijat za saobraćaj

Adresa: Oktobarske Revolucije 98
Telefon: 020/ 235-185, 020/ 235-188, 020/ 675-654
E-mail: saobracaj@podgorica.me

Sekretarijat za podršku biznis zajednici

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 41
Telefon: +382 20 / 625-724
U Sekretarijatu za podršku biznis zajednici, nijesu u funkciji telefoni zbog kvara na centrali. Stranke se mogu obratiti na adresu Sekretarijata svakog radnog dana do 15 h.
E-mail: zekerija.fetic@podgorica.me, biznispodrska@podgorica.me

Sekretarijat za socijalno staranje

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 16
Telefon: +382 20/ 447-160, +382 20/ 447-161
E-mail: ivan.terzic@podgorica.me, sekretarijat.socijalno.staranje@podgorica.me

Sekretarijat za kulturu i sport

Adresa: Ul. Marka Miljanova br. 4
Telefon:+382 20 225-144, +382 20 225-168
E-mail: sekretarijat.kultura.sport@podgorica.me, ana.medigovic@podgorica.me
Fax: +382 20 225-166

Uprava lokalnih javnih prihoda

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 16
Telefon: +382 20 447-100
E-mail: uljp@podgorica.me
Fax: +382 20 447-102

Direkcija za imovinu

Adresa: Ul. Jovana Tomaševića 2A
Telefon: +382 20 625-607, +382 625-618, +382 67/ 652-595
E-mail: direkcija.imovina@podgorica.me, imovina@t-com.me

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica