Adresar Organa i Službi Glavnog Grada

Gradonačelnik

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 664-444, +382 20 664-333
E-mail: ivan.vukovic@podgorica.me, gradonacelnik@podgorica.me

Zamjenici gradonačelnika

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665-043, +382 20 665-024
E-mail: sladjana.vujacic@podgorica.me

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665-051, +382 20 665-081
E-mail: zamjenik.gradonacelnika@podgorica.me

Gradski menadžer

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665 055, +382 20 665 046;
E-mail: menadzer@podgorica.me

Glavni gradski arhitekta

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665-077, +382 20 665-042
E-mail: glavni.arhitekta@podgorica.me, filip.aleksic@podgorica.me

Glavni administrator

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665-067, +382 20 665-035
E-mail: glavni.administrator@podgorica.me

Služba za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: 020/665-040
E-mail: sluzbagradonacelnika@podgorica.me

Služba Glavnog administratora

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665-067, +382 20 665-035
E-mail:  glavni.administrator@podgorica.me

Služba za međunarodnu saradnju

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665 025, +382 20 665 027, +382 20 665 066
E-mail: international@podgorica.me, projects@podgorica.me

Služba za zajedničke poslove

Adresa:  Njegoševa 20
Telefon: +382 20 482 022
E-mail: zajednicki.poslovi@podgorica.me
Fax: +382 20 482 090

Služba za javne nabavke

Adresa: Njegoševa 20
Telefon:  +382 20 482-084
E-mail: javnenabavke@podgorica.me
Fax: +382 20 482-091

Komunalna policija

Adresa: Vasa Raičkovića bb
Dežurne službe:  067 002 005
E-mail: pgkompolicija@t-com.me
Fax: +382 237-511 

Služba zaštite i spašavanja

Adresa: Josipa Broza br. 2
Telefon: +382 20 658-151, +382 20 658-152
E-mail: sluzba.zastite@podgorica.me
Fax: 020/658-153

Centar za informacioni sistem

Adresa: Njegoševa 20
Telefon: +382 20 665-060; +382 20 482-001
E-mail: cis@podgorica.me
Fax:+382 20 665-031

Služba za odnose s javnošću

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665065, +382 20 665 078
E-mail: pgbiro@t-com. me, danilo.rakocevic@podgorica.me

Služba za unutrašnju reviziju

Adresa: Njegoševa 20
Telefon: +382 020 665-039, +382 020 482 025
E-mail:  unutrasnja.revizija@podgorica.me

Komunalna inspekcija

Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb
Telefon: +382 672-493, 020/672-228
Dežurne službe: 067/245-799
E-mail: komunalna.inspekcija@podgorica.me

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 16
Telefon:+382 20 447-180
E-mail: lokalna.samouprava@podgorica.me
Fax:+382 20 447-181

Sekretarijat za finansije

Adresa: Njegoševa 13
Telefon:+382 20 665-079, +382 20 665-084
E-mail: finansije@podgorica.me, finansije@t-com.me,
Fax: +382 20 665-080

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 40
Telefon: 020/ 625-637, 020/ 625-647
E-mail:  sekretarijat.planiranje.uredjenje@podgorica.me
Fax: 020/ 625-680

Sekretarijat za komunalne poslove

Adresa: Rimski trg br. 50
Telefon: +382 20 235-184, +382 20 235-186
E-mail: sekretarijat.kps@podgorica.me
Stambena oblast: +382 20 235-187
Komunalna oblast: +382 20 235-189
Nadzor nad radom javnih službi u komunalnoj oblasti: +382 20 235-188

Sekretarijat za saobraćaj

Adresa: Ul. Vasa Raičkovića bb
Telefon: 020/ 235-185, 020/ 235-188, 020/ 675-654
E-mail: saobracaj@podgorica.me

Sekretarijat za preduzetništvo

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 41
Telefon: +382 20 / 625-724, +382 20 / 625-393
E-mail: kemal.grbovic@podgorica.me, preduzetnistvo@podgorica.me

Sekretarijat za socijalno staranje

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 16
Telefon: +382 20/ 447-160, +382 20/ 447-161
E-mail: ivan.terzic@podgorica.me, sekretarijat.socijalno.staranje@podgorica.me

Sekretarijat za kulturu i sport

Adresa: Ul. Marka Miljanova br. 4
Telefon:+382 20 225-144, +382 20 225-168
E-mail: sekretarijat.kultura.sport@podgorica.me, ana.medigovic@podgorica.me
Fax: +382 20 225-166

Uprava lokalnih javnih prihoda

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 16
Telefon: +382 20 447-100
E-mail: uljp@podgorica.me
Fax: +382 20 447-102

Direkcija za imovinu

Adresa: Ul. Jovana Tomaševića 2A
Telefon: +382 20 625-607, +382 625-618, +382 67/ 652-595
E-mail: direkcija.imovina@podgorica.me, imovina@t-com.me

Opština u okviru Glavnog grada Golubovci

Adresa: Anovi bb 81304 Golubovci
Telefon: +382 20 873-290
E-mail: pggolubovci@t-com.me
Fax: 020/ 873-290

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020