Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konačna rang lista učesnika koji su ispunili uslove Javnog poziva za davanje na korišćenje bez naknade montažnih objekata privremenog karaktera (kućica i štandova) za potrebe organizacije Proljećnog pazara 2024.

Preuzmite dokument: