Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konačna rang lista o dodjeli besplatnih termina sportskim organizacijama u D.O.O. “Sportski objekti” Podgorica za 2024. godinu

Preuzmite dokument: