Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izmjena, dopuna i brisanje podataka u matičnom registru vjenčanih

STRANKA: Za promjenu podataka u matičnom registru vjenčanih podnosi se pisani zahtjev na šalteru Odjeljenja za lična stanja. Uz zahtjev stranka je dužna da priloži originalnu ili ovjerenu izvršnu odluku nadležnog organa za odlučuvanje o promjeni ličnog stanja. 

ORGAN: Ako je zahtjev potpun organ izdaje rješenje o ispravci podataka. Ako postoje nedostaci ili nepotpuni podaci osnovnog upisa u matični registar, organ će prekinuti postupak i zahtijevati od stranke rješavanje prethodnog pitanja i odrediti joj rok u kojem je dužna da to učini. 

ROK za donošenja rješenja je 7 dana.

ROK za žalbu je 8 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se glavnom administratoru preko ovog organa. 

NAZNAKA PREDMETA: Upravni postupak. 

Dokumenta