Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izdavanje (zamjena) izvoda licence za obavljanje linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika i auto taksi prevoza

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje izvoda licence za obavljanje linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika i auto taksi prevoza, uz prilaganje sljedeće dokumentacije

  • Popunjen obrazac: Zahtjev za zamjenu izvoda iz licence;
  • Uvjerenje o ovjeravanju taksimetra – Zavod za metrologiju;
  • Dokaz o vlasništvu vozila ( svojina, lizing ili zakup);
  • Ovjerena kopija saobraćajne dozvole;
  • Potvrda o ispunjavanju posebnih uslova i uslova u pogledu natpisa za vozila kojima se obavlja javni prevoz putnika (Mašinski fakultet);
  • Polisa o obaveznom osiguranju putnika za predmetno vozilo;
  • Potvrda o ispunjavanju estetsko-eksploatacionih uslova izdata od Sekretarijata za saobraćaj;
  • Dokaz o plaćenoj lokalnoj administrativnoj taksi u iznosu od 2,00€ + 3,00€ na žiro-račun Glavnog grada Podgorice, broj: 540-3026777-81.

 

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava potrebne uslove, donosi se rješenje. Rješenje se dostavlja stranci, Komunalnoj inspekciji i Komunalnoj policiji.

  • Prilikom preuzimanja Rješenja i izvoda licence, stranka je dužna dostaviti dokaz o uplati naknade za izdavanje izvoda licence u iznosu od 10,00€ na žiro-račun Budžeta Glavnog grada Podgorice, broj: 540-2663-13.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana.

ROK ZA ŽALBU je 15 dana od dana donošenja rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada Podgorice.

NAZNAKA PREDMETA: Upravni postupak.