Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izdavanje odobrenja za raskopavanje javnih površina (parkova, park šuma, pijaca, obala jezera, rijeka i potoka, uličnih travnjaka i dr.)

STRANKA: Podnosi zahtjev za dobijanje odobrenja za raskopavanje javnih površina:

 • – parkova,
 • – park šuma,
 • – pijaca,
 • – obala rijeka i potoka,
 • – uličnih travnjaka,
 • – drvoreda,
 • – prostora između i oko zgrada,
 • – plaža i kupališta;

uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

 • – Popunjen obrazac: Zahtjev za raskopavanje javne zemljane površine;
 • – Skica trase raskopavanja sa potrebnim saglasnostima nadležnih preduzeća, ukoliko se objekat priključuje na komunalnu infrastrukturu;
 • – Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 5,00€ (3,00€+2,00€), na žiro račun Glavnog grada, broj: 540-3026777-81.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava uslove, donosi se rješenje. Rješenje se dostavlja stranci, Upravi lokalnih javnih prihoda, Komunalnoj inspekciji i Komunalnoj policiji.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.