Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izdavanje odobrenja za izvođenje radova prekopa (trotoara, kolovoza i drugih saobraćajnih površina)

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za izvođenje radova prekopa (trotoara, kolovoza i drugih saobraćajnih površina), uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

 

  • Popunjen obrazaz: Zahtjev za vršenje prekopa;
  • Građevinska dozvola za objekat u izgradnji izdata od nadležnog organa, odnosno prijava građenja podnijeta Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma;
  • Protokol o regulaciji saobraćaja u posebnim uslovima sa potvrdom o uplaćenim sredstvima za vraćanje terena u prvobitno stanje, izdatim od strane preduzeća “Putevi” d.o.o. Podgorica;
  • Saglasnost od “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica, ako je u pitanju priključenje na fekalnu i atmosfersku kanalizaciju;
  • Saglasnost od CEDIS-a, ukoliko se radi o priključenju na elektro mrežu;
  • Saglasnost od Telekoma Crne Gore, ukoliko je u pitanju priključenje na tk instalacije;
  • Datum izvođenja radova;
  • Dokaz o plaćenoj lokalnoj administrativnoj taksi u iznosu od 2,00€ + 20,00€ na žiro-račun Glavnog grada Podgorice, broj: 540-3026777-81.

 

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava potrebne uslove, donosi rješenje. Rješenje se dostavlja stranci, Komunalnoj inspekciji, Komunalnoj policiji, Službi zaštite, “Putevi” d.o.o. i Upravi lokalnih javnih prihoda.

ROK za donošenje rješenja u skladu sa datumom izvođenja radova, ne duže od 30 dana.

ROK ZA ŽALBU je 15 dana od dana donošenje rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada Podgorice.

NAZNAKA PREDMETA: Upravni postupak