Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Interni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca II za praćenje sistema lokalne samouprave i državne uprave u Odjeljenju za normativne poslove i praćenje sistema lokalne samoupravu u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme