Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Estetski pregled vozila

STRANKA: Podnosi zahtjev za estetski pregled vozila, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

 

  • Popunjen obrazac: Zahtjev za estetski pregled vozila;
  • Ovjerena fotokopija saobraćajne dozvole;
  • Dokaz o plaćenoj lokalnoj administrativnoj taksi u iznosu od 2,00€ + 3,00€ na žiro-račun Glavnog grada Podgorice, broj: 540-3026777-81.

 

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, vrši estetsko-eksploatacioni pregled vozila, i izdaje potvrdu o ispunjavanju uslova.

ROK za izdavanje potvrde je 7 dana.

NAZNAKA PREDMETA: Neupravni postupak.