Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zatvaranje saobraćaja u Ulici Špira Mugoše

ZATVARA SE saobraćaj za sve vrste motornih vozila u Ulici Špira Mugoše, na potezu od Ulice Radoja Jovanovića do mosta Union bridge, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji Ulice Špira Mugoše. Zatvaranje saobraćaja važi za period od 07.06.2024.  do 15.07.2024. godine, sa mogućnošću produženja. Za vrijeme zatvaranja saobraćaja, isti će se odvijati okolnim saobraćajnicama.

Zatvaranje saobraćaja na dijelu Ulice Đečevića

ZATVARA SE saobraćaj za sve vrste motornih vozila na dijelu Ulice Đečevića, na potezu od Ulice Vlada Martinovića do raskrsnice sa Ulicom Slobodana Škerovića, zbog izvođenja radova na rekostrukciji predmetne Ulice. Zatvaranje saobraćaja važi za period od 08.06.2024. do 08.07.2024. godine sa mogućnošću produženja. Za vrijeme zatvaranja saobraćaja saobraćaj će se odvijati okolnim saobraćajnicama.

Nastavlja se zabrana saobraćaja na dijelu Ulice Balšića

ZATVARA SE i dalje saobraćaj za sve vrste motornih vozila na dijelu Ulice Balšića, na potezu od Ulice Hercegovačke do Bulevara Ivana Crnojevića, radi izvođenja radova na rekonstrukciji predmetne Ulice. Zatvaranje saobraćaja važi za period od 21.05.2024. do 01.06.2024. godine. Za vrijeme zatvaranja saobraćaja saobraćaj će se odvijati okolnim saobraćajnicama.

Nastavak zabrane saobraćaja na dijelu Ulice Balšića

ZATVARA SE i dalje saobraćaj za sve vrste motornih vozila na dijelu Ulice Balšića, na potezu od Ulice Miljana Vukova do Ulice Hercegovačke, radi izvođenja radova na rekonstrukciji predmetne Ulice. Zatvaranje saobraćaja važi za period od 21.05.2024. do 01.06.2024. godine. Za vrijeme zatvaranja saobraćaja saobraćaj će se odvijati okolnim saobraćajnicama.

Zatvaranje saobraćaja na dijelu Ulice Balšića

ZATVARA SE saobraćaj za sve vrste motornih vozila na dijelu Ulice Balšića, na potezu od Ulice Miljana Vukova do Ulice Hercegovačke i nastavlja zabrana saobraćaja na potezu od Ulice Hercegovačke do Bulevara Ivana Crnojevića zbog izvođenja radova na rekonstrukciji predmetne Ulice. Zatvaranje saobraćaja važi do 20.05.2024. godine. Za vrijeme zatvaranja saobraćaja saobraćaj će se odvijati […]

Zatvaranje saobraćaja u Ulici Špira Mugoše

ZATVARA SE saobraćaj za sve vrste motornih vozila u Ulici Špira Mugoše, na potezu od Ulice Radoja Jovanovića do mosta Union bridge, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji Ulice Špira Mugoše. Zatvaranje saobraćaja važi za period od 24.04.  do 24.05.2024. godine, sa mogućnošću produženja. Za vrijeme zatvaranja saobraćaja saobraćaj će se odvijati okolnim saobraćajnicama.

Zatvaranje saobraćaja na dijelu Ulice Joksima Radovića

ZATVARA SE i dalje saobraćaj za sve vrste motornih vozila na dijelu Ulice Joksima Radovića, od raskrsnice sa Ulicom Ilije Plamenca pa do prvog priključka, zbog izvođenja radova na opremanju lokacije – izgradnja parkirne saobraćajnice na UP 32 i 67, u zahvatu DUP-a »Zabjelo 9«, u svemu prema dostavljenoj Situaciji. Zatvaranje saobraćaja važi za period […]

Zatvaranje saobraćaja na dijelu Ulice Iva Andrića

ZATVARA SE saobraćaj za sve vrste motornih vozila na dijelu Ulice Iva Andrića, na potezu od Ulice 9. Crnogorske brigade do Ulice Radomira Vešovića, zbog izvođenja radova na izgradnji vodovoda. Zatvaranje saobraćaja važi za period od 24.04.2024. do 24.05.2024. godine. Za vrijeme zatvaranja saobraćaja saobraćaj će se odvijati okolnim saobraćajnicama.

Zatvaranje saobraćaja na dijelu Ulice Balšića

ZATVARA SE saobraćaj za sve vrste motornih vozila na dijelu Ulice Balšića, na potezu od Ulice Miljana Vukova do Ulice Hercegovačke, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji predmetne Ulice. Zatvaranje saobraćaja važi za period od 24.04.2024. do 15.05.2024. godine. Za vrijeme zatvaranja saobraćaja, isti će se odvijati okolnim saobraćajnicama.

Zatvaranje saobraćaja na dijelu Ulice Balšića

ZATVARA SE saobraćaj za sve vrste motornih vozila na dijelu Ulice Balšića, na potezu od Ulice Hercegovačke do Bulevara Ivana Crnojevića, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji predmetne ulice. Zatvaranje saobraćaja važi za period od 24.04.2024. do 15.05.2024. godine. Za vrijeme zatvaranja saobraćaja, isti će se odvijati okolnim saobraćajnicama.