Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

JAVNA RASPRAVA – NACRT LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE 2024. GLAVNOG GRADA PODGORICA

LAPM - Javna rasprava

Gradonačelnica Glavnog grada Podgorica, Zaključkom broj 01-018/24-985 od 05.02.2024. godine, utvrdila je Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade 2024. Glavnog grada Podgorice. 🗣️ Javna rasprava održaće se u elektronskoj, pisanoj i usmenoj formi. 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐧𝐚 𝐣𝐚𝐯𝐧𝐚 𝐫𝐚𝐬𝐩𝐫𝐚𝐯𝐚 𝐮 𝐮𝐬𝐦𝐞𝐧𝐨𝐣 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐢 𝐨𝐝𝐫ž𝐚ć𝐞 𝐬𝐞 𝐮 𝐳𝐠𝐫𝐚𝐝𝐢 𝐒𝐤𝐮𝐩š𝐭𝐢𝐧𝐞 𝐆𝐥𝐚𝐯𝐧𝐨𝐠 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐏𝐨𝐝𝐠𝐨𝐫𝐢𝐜𝐚 – 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐬𝐚𝐥𝐚 𝐧𝐚 𝐈 𝐬𝐩𝐫𝐚𝐭𝐮, 𝐔𝐥. 𝐍𝐣𝐞𝐠𝐨š𝐞𝐯𝐚 […]

Vrijednost realizovanih radova u mjesnim zajednicama Glavnog grada Podgorica

Sekretarijat za lokalnu samoupravu radi  na stvaranju materijalnih uslova za rad mjesnih zajednica. Od septembra 2023.godine do početka ove godine izvrena je adaptacija šest objekata mjesnih zajednica u vrojednosti od 100.000,00 erura.  Interenet je uveden u MZ Nova Varoš, MZ “Blok V i VI”, MZ “1. maj”, MZ “Tološi I i II”, MZ “Zlatica”, MZ “Proleter”, […]

Obavještenje o pristupačnosti

Sjedište Sekretarijata za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom Glavnog grada Podgorice na adresi ulica Vuka Karadžića broj 16 trenutno nažalost nije pristupačno za osobe sa invalididetom. Kako bi se unaprijedila pristupačnost, dostupnost i inkluzivnost ovog važnog gradskog organa za sve građane bez obzira na njihove razlike, u Šalter sali Sekretarijata za lokalnu samoupravu […]

Mladi su u pravu

Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore (MOACG) i Kancelarija za mlade i saradnju sa civilnim društvom -Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom Glavnog grada, organizuju edukativnu radionicu pod nazivom “Mladi su u pravu”. Mladi će se upoznati sa Konvencijom o ljudskim pravima i članovima koji se odnose na ljudska prava, kao i […]