Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PREMJEŠTENE TRI POSUDE ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA – MZ TOLOŠI

Obavještavamo građane MZ “Tološi I” i MZ “Tološi II”, da usljed nelegalno formiranog odlagališta oko posuda za odlaganje komunalnog otpada, te dodatnog problema sa nepropisnim odlaganjem uginulih životinja, što pored neprijatnih mirisa izaziva i mogućnost širenja infektivnih bolesti, tri posude za odlaganje komunalnog otpada koje se nalaze u u Ivangradskoj ulici uz ogradu JU OŠ […]