ENG

Zdravstvo

07/07/2020

Dom zdravlja Blok V

Adresa: Trg Nikole Kovačevića br.6
Telefon: 020/ 481-910 – doktor za odrasle
020/ 481-922 – pedijatar
020/ 481-925 – ginekolog
020/ 481-918 – kućno liječenje i polivalentna patronaža
020/ 481-933 – laboratorija
020/ 481-928 – centar za mentalno zdravlje

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica