Zahtjevi za izdavanje rješenja o usklađenosti spoljnog izgleda bespravnog objekta sa smjernicama

07/07/2020

Zahtjev za izdavanje rješenja o usklađenosti spoljnog izgleda dijela bespravnog objekta sa smjernicama planskog dokumenta – Obrazac

2020

UP I 30-332/20-191 – Milutin Jovanović

UP I 30-332/20-189 – Radmila Skoković

UP I 30-332/20-188 – Biljana Vujačić

UP I 30-332/20-185 – Marković Simo

UP I 30-332/20-180 – Ćurić Marica

UP I 30-332/20-179 – Ćurić Dragan

UP I 30-332/20-170 – Nikola Vukčević

UP I 30-332/20-156 – Momo Radević

UP I 30-332/20-153 – Marko Sekulić

UP I 30-332/20-143 – Božidar Mugoša

UP I 30-332/20-142 – Goran Tomović

UP I 30-332/20-136 – Sreten Krstajić

UP I 30-332/20-135 – Sreten Krstajić

UP I 30-332/20-127 – Srđan Banjević

UP I 30-332/20-125 – Gospava Kolorogić

UP I 30-332/20-123 – Aleksandar Musić

UP I 30-332/20-122 – Mihailo Ivanović

UP I 30-332/20-121 – Vasilije Pekić

UP I 30-332/20-113 – KNJAZ doo Podgorica

UP I 30-332/20-111 – Savo Radičević

UP I 30-332/20-103 – Miroslav Krstović

UP I 30-332/20-84 – Lidija Govedarica

UP I 30-332/20-75 – Milan Vujović

UP I 30-332/20-74 – Milan Vujović

UP I 30-332/20-73 – Nebojša Asanović

UP I 30-332/20-72 – Miloje Božović

UP I 30-332/20-71 – Mitar Milačić

UP I 30-332/20-64 – Marina Ivanović i Valentina Ivanović

UP I 30-332/20-51 – Vukić Konjević

UP I 30-332/20-49 – Milan Radonjić

UP I 30-332/20-47 – Živan Rondović

UP I 30-332/20-41 – UNIVERSAL CAPITAL BANK AD Podgorica

UP I 30-332/20-39 – Budimir Mugoša

UP I 30-332/20-37 – Željka Vulanović

UP I 30-332/20-36 – Radmila Jakšić

UP I 30-332/20-32 – Joksim Perović

UP I 30-332/20-30 – Šema Nuhodžić

UP I 30-332/20-29 – Suzana Jeremić

UP I 30-332/20-28 – Marko Jeremić

UP I 30-332/20-27 – Boško Džaković

UP I 30-332/20-26 – Mirko Blagojević

UP I 30-332/20-24 – Dragan Radević

UP I 30-332/20-23 – Božidar Mugoša

UP I 30-332/20-22 – Nebojša Ostojić

UP I 30-332/20-18 – Krsto Pavićević

UP I 30-332/20-16 Joveta Delić

UP I 30-332/20-15 Vuksan Radević

UP I 30-332/20-11 – Mihailo Dobrković

UP I 30-332/20-5 – Branka Jaćimović

UP I 30-332/20-2 – Novica Čupić

2019

UP I 30-350/19-460 – Rajka Došljak

UP I 30-350/19-438 – BOUTIQUE WINERY KNEŽEVIĆ doo Podgorica

UP I 30-350/19-406/1 – BOUTIQUE WINERY KNEŽEVIĆ – obavještenje

UP I 30-350/19-433 – Lazar Dujović

UP I 30-350/19-417 – Blagota Vešović

UP I 30-350/19-405 – Nada Nikočević i Nataša Popović

UP I 30-350/19-406 – BOUTIQUE WINERY KNEŽEVIĆ doo Podgorica

UP I 30-350/19-415 – Zorka Kašćelan

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina