Zahtjevi za izdavanje rješenja o usklađenosti spoljnog izgleda bespravnog objekta sa smjernicama

07/07/2020

Zahtjev za izdavanje rješenja o usklađenosti spoljnog izgleda dijela bespravnog objekta sa smjernicama planskog dokumenta – Obrazac

2020

UP I 30-332/20-191 – Milutin Jovanović

UP I 30-332/20-189 – Radmila Skoković

UP I 30-332/20-188 – Biljana Vujačić

UP I 30-332/20-185 – Marković Simo

UP I 30-332/20-180 – Ćurić Marica

UP I 30-332/20-179 – Ćurić Dragan

UP I 30-332/20-170 – Nikola Vukčević

UP I 30-332/20-156 – Momo Radević

UP I 30-332/20-153 – Marko Sekulić

UP I 30-332/20-143 – Božidar Mugoša

UP I 30-332/20-142 – Goran Tomović

UP I 30-332/20-136 – Sreten Krstajić

UP I 30-332/20-135 – Sreten Krstajić

UP I 30-332/20-127 – Srđan Banjević

UP I 30-332/20-125 – Gospava Kolorogić

UP I 30-332/20-123 – Aleksandar Musić

UP I 30-332/20-122 – Mihailo Ivanović

UP I 30-332/20-121 – Vasilije Pekić

UP I 30-332/20-113 – KNJAZ doo Podgorica

UP I 30-332/20-111 – Savo Radičević

UP I 30-332/20-103 – Miroslav Krstović

UP I 30-332/20-84 – Lidija Govedarica

UP I 30-332/20-75 – Milan Vujović

UP I 30-332/20-74 – Milan Vujović

UP I 30-332/20-73 – Nebojša Asanović

UP I 30-332/20-72 – Miloje Božović

UP I 30-332/20-71 – Mitar Milačić

UP I 30-332/20-64 – Marina Ivanović i Valentina Ivanović

UP I 30-332/20-51 – Vukić Konjević

UP I 30-332/20-49 – Milan Radonjić

UP I 30-332/20-47 – Živan Rondović

UP I 30-332/20-41 – UNIVERSAL CAPITAL BANK AD Podgorica

UP I 30-332/20-39 – Budimir Mugoša

UP I 30-332/20-37 – Željka Vulanović

UP I 30-332/20-36 – Radmila Jakšić

UP I 30-332/20-32 – Joksim Perović

UP I 30-332/20-30 – Šema Nuhodžić

UP I 30-332/20-29 – Suzana Jeremić

UP I 30-332/20-28 – Marko Jeremić

UP I 30-332/20-27 – Boško Džaković

UP I 30-332/20-26 – Mirko Blagojević

UP I 30-332/20-24 – Dragan Radević

UP I 30-332/20-23 – Božidar Mugoša

UP I 30-332/20-22 – Nebojša Ostojić

UP I 30-332/20-18 – Krsto Pavićević

UP I 30-332/20-16 Joveta Delić

UP I 30-332/20-15 Vuksan Radević

UP I 30-332/20-11 – Mihailo Dobrković

UP I 30-332/20-5 – Branka Jaćimović

UP I 30-332/20-2 – Novica Čupić

2019

UP I 30-350/19-460 – Rajka Došljak

UP I 30-350/19-438 – BOUTIQUE WINERY KNEŽEVIĆ doo Podgorica

UP I 30-350/19-406/1 – BOUTIQUE WINERY KNEŽEVIĆ – obavještenje

UP I 30-350/19-433 – Lazar Dujović

UP I 30-350/19-417 – Blagota Vešović

UP I 30-350/19-405 – Nada Nikočević i Nataša Popović

UP I 30-350/19-406 – BOUTIQUE WINERY KNEŽEVIĆ doo Podgorica

UP I 30-350/19-415 – Zorka Kašćelan

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020