Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu kredita iz oblasti preduzetništva

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu kredita iz oblasti preduzetništva, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

Popunjen obrazac: Obrazac-25.Zahtjev za dodjelu kredita iz oblasti preduzetništva,

Biznis plan,
Dokaz o ispunjenju uslova za obavljanje djelatnosti.

ORGAN: Postupa po zahtjevu tako što prikuplja zahtjeve na prethodno raspisani oglas za dodjelu kredita. Komisija za dodjelu kredita iste razmatra i pravi spisak privrednih subjekata koji ispunjavaju uslove za dodjelu kredita i isti dostavlja Sekretarijatu za finansije na realizaciju.

ROK: Nema propisanog roka za okončanje postupka.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.