ENG

Vrtić

07/07/2020

JPU „LJUBICA POPOVIĆ“ – PODGORICA

Vaspitna jedinica „LJubica Popović“ (uprava)
Adresa: Arh. Milana Popovića br.1
Telefon: 020/ 243-674; 202-360; 248-790
Web site: www.ljubicapopovic.com

Vaspitna jedinica „Osmijeh“
Adresa: Stanka Dragojevića br.24
Telefon: 020/ 665-118

Vaspitna jedinica „Pčelica“
Adresa: Nikca od Rovina br.1, Momišići
Telefon: 020/ 237-355; 238-737

Vaspitna jedinica „Sunce“
Adresa: Trg Nikole Kovačevića br.11
Telefon: 020/ 218-415

Vaspitna jedinica „Lane“
Adresa: Ivangradska br.28, Tološi
Telefon: 020/ 280-887

Vaspitna jedinica „Bajka“
Adresa: Donja Gorica bb
Telefon: 020/ 260-040

Vaspitna jedinica „Palčica“
Adresa: Gornja Gorica bb
Telefon: 020/ 262-374

Vaspitna jedinica „Suncokrili“
Adresa: Prolaz Jovana Cvijića bb
Telefon: 020/ 218-522; 218-415

JPU „ĐINA VRBICA“ – PODGORICA

Uprava:
Adresa: 8.marta br. 76
Telefon: 020/ 662-085; 662-084

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica