Vrtić

07/07/2020

JPU „LJUBICA POPOVIĆ“ – PODGORICA

Vaspitna jedinica „LJubica Popović“ (uprava)
Adresa: Arh. Milana Popovića br.1
Telefon: 020/ 243-674; 202-360; 248-790
Web site: www.ljubicapopovic.com

Vaspitna jedinica „Osmijeh“
Adresa: Stanka Dragojevića br.24
Telefon: 020/ 665-118

Vaspitna jedinica „Pčelica“
Adresa: Nikca od Rovina br.1, Momišići
Telefon: 020/ 237-355; 238-737

Vaspitna jedinica „Sunce“
Adresa: Trg Nikole Kovačevića br.11
Telefon: 020/ 218-415

Vaspitna jedinica „Lane“
Adresa: Ivangradska br.28, Tološi
Telefon: 020/ 280-887

Vaspitna jedinica „Bajka“
Adresa: Donja Gorica bb
Telefon: 020/ 260-040

Vaspitna jedinica „Palčica“
Adresa: Gornja Gorica bb
Telefon: 020/ 262-374

Vaspitna jedinica „Suncokrili“
Adresa: Prolaz Jovana Cvijića bb
Telefon: 020/ 218-522; 218-415

JPU „ĐINA VRBICA“ – PODGORICA

Uprava:
Adresa: 8.marta br. 76
Telefon: 020/ 662-085; 662-084

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020