Mobilno reciklažno dvorište tokom aprila u Staroj varoši

08/04/2021
Mobilno reciklažno dvorište tokom aprila u Staroj varoši

Mobilno reciklažno dvorište će se tokom aprila nalaziti u Ulici Špira Mugoše u Staroj varoši. Ovaj sadržaj omogućiće primarno stanovnicima ovog dijela, ali i ostalim građanima, da iz svojih stambenih jedinica odlažu pojedine vrste opasnog i neopasnog otpada koji stvaraju u svojim domaćinstvima. 

Podsjećamo da mobilno reciklažno dvorište ima 8 prilagođenih otvora, a opremljeno je plastičnim posudama za privremeno skladištenje papira, kartona, plastike, PET ambalaže, Al limenki, metala i stakla. 

Stavljanjem u funkciju mobilnog reciklažnog dvorišta, obezbjeđuje se prostor da, i u onim djelovima grada koji su lišeni prostora za izgradnju klasičnog reciklažnog dvorišta, omogućimo građanima da pravilno odlažu otpad. 

ČISTOĆA DOO

Mobilno reciklažno dvorište tokom aprila u Staroj varoši
Mobilno reciklažno dvorište tokom aprila u Staroj varoši

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina