Konačna rang lista četvrtog ciklusa subvencija u okviru projekta Podgorica na dva točka

07/04/2021
Konačna rang lista četvrtog ciklusa subvencija u okviru projekta Podgorica na dva točka

Obavještavamo aplikante za dobijanje subvencije kroz projekat Podgorica na dva točka da je objavljena rang lista dobitnika subvencije.

Rok za dostavljanje fisklanih računa sa brojem žiro računa (ne bankovne kartice) i nazivom banke je petak,  16. april 2021. godine (arhiva Glavnog grada, pod zavodnim brojem prijave aplikanta), nakon čega će se pristupiti potpisivanju ugovora, o čemu će aplikanti biti naknadno obaviješteni.

Zelenom bojom obilježeno je 50 aplikanata koji su ostvarili pravo na dobijanje subvencije za kupovinu trotineta.

Narandžastom bojom obilježeno je 100 građana koji su ostvarili pravo na dobijanje subvencije za kupovinu bicikala.

 Plavom bojom obilježeno je dodatnih 10 građana koji su, takođe, ostvarili pravo na dobijanje subvencije zahvaljujući činjenici da je u budžetu nakon prethodne raspodjele ostalo dovoljno  sredstava da se i njima izađe u susret.

Podsjećamo, za ovaj krug subvencioniranja bilo je opredijeljeno 20.000 eura iz ukupnog budžeta za ove namjene, koji iznosi 50.000 eura.

Napomena: Ukoliko su iznosi na predračunu i fiskalnom računu različiti, visina subvencije određivaće se na osnovu nižeg iznosa.

KONAČNA RANG LISTA dostupna je na linku: https://podgorica.me/storage/20492/606d9f171f7e0_Copy-of-6064164488391_Podgorica-na-dva-to%C4%8Dka-mart-2021-godine_nakon-pred....xlsx

PG BIRO

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina