Nastavljeni radovi na projektu sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Podgorici

13/01/2021
Nastavljeni radovi na projektu sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Podgorici

Nakon stabilizacije vremenskih prilika u Podgorici nastavljeni su radovi na realizaciji Projekta sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda, i to na sve tri aktivne komponente: primarnom cjevovodu, sekundarnoj kanalizacionoj mreži i pješačkom cjevovodnom mostu na Morači. 

Radovi na primarnom cjevovodu odnosno kolektoru trenutno se izvode na dva segmenta paralelno. Jedna Bemaxova ekipa nastavila je radove od Jugozapadne obilaznice ka lokaciji novog postrojenja, dok druga završava polaganje preostalih 950 m vodovoda i 250 m sekundarne kanalizacije na potezu od naselja Dahna/Dajbabe ka Jugozapadnoj obilaznici. Predviđeno je da radovi na novom kolektoru budu završeni u maju tekuće godine, nakon čega slijedi završna faza asfaltiranja i testiranje.  

Na južnom području sekundarne kanalizacione mreže (LOT 1) ulica Braće Ribar priprema se za asfaltiranje, što do sada nije bilo moguće usljed padavina. Kompanija Tehnoput-MNE, koja je sada punopravni izvođač na ovom dijelu nakon Konika i Vrela Ribničkih, započeće sa aktivnostima u dijelu Maslina i Ibričevine. Predviđeni rok za završetak svih radova je sredina decembra 2021. godine. Nastavljeni su radovi i na sjevernom području (LOT 2), odnosno u Ulici Antona Čehova na Murtovini, nakon čega će biti započeti i u Ulici Sava Orovića. U Zagoriču se Ulica Vita Nikolića priprema za asfaltiranje. Radovi na sjevernom području trebalo bi da budu dovršeni tokom avgusta. 

Nastavljaju se i aktivnosti izgradnje pješačkog cjevovodnog mosta na Morači, odnosno nastavljaju se varenje i farbanje nakon čega će uslijediti montaža trećeg segmenta, premošćavanje i postavljanje hidrotehničkih instalacija. Kraj radova na mostu predviđen je za septembar 2021, međutim Bemax, koji je izvođač na ovom dijelu, shodno trenutnoj dinamici, završiće i prije roka. 

Tokom 2021. godine biće započete i zvanične aktivnosti za četvrti, glavni segment projekta. Izgradnja novog postrojenja sa kompletnim tretmanom kanalizacionog mulja predstavlja posljednju i najvažniju fazu izgradnje samog sistema za prečišćavanje otpadnih voda. Uskoro će biti objavljen pretkvalifikacioni poziv za izbor izvođača radova na postrojenju čija će lokacija biti „Industrijska zona – Kombinat aluminijuma Podgorica". Očekuje se da će izvođač biti izabran polovinom ove godine. 

Napominjemo da na radove, posebno asfalterske u okviru izgradnje sekundarne mreže i primarnog cjevovoda i dalje mogu uticati vremenske prilike.  Svi podaci o toku radova, izmjenama i predstojećim aktivnostima, kao i kontakt informacije za upite građana nalaze se na zvaničnom sajtu www.ovpg.me 

PG BIRO

Nastavljeni radovi na projektu sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Podgorici
Nastavljeni radovi na projektu sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Podgorici

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina