ENG

Novi socijalni servis Glavnog grada; Neophodno pružiti punu podršku rješavanju problema neplodnosti u Crnoj Gori

31/12/2020
Novi socijalni servis Glavnog grada; Neophodno pružiti punu podršku rješavanju problema neplodnosti u Crnoj Gori

Gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković, sa saradnicima, razgovarao je sa Žanom Mihaljević  jednom od osnivača fondacije I ja imam pravo da budem mama  koja se bavi pitanjem neplodnosti u Crnoj Gori i odbornicom u Skupštini Glavnog grada Radmilom Čagorović povodom podrške Glavnog grada rješavanju ovog ozbiljnog društvenog problema.

Na sastanku je istaknuto da problem neplodnosti u Crnoj Gori treba sistemski i postepeno rješavati, te da je Glavni grad, pored podrške nadležnih institucija,  kao konkretan doprinos rješavanju ovog problema za narednu godinu za potrebe fondacije I imam pravo da budem mama opredijelio 10.000 eura, a namjera je da u godinama koje dolaze budžet za ovu svrhu bude još veći.

“Gradska uprava u kontinuitetu nastoji da jača socijalne servise u okviru kojih možemo da pomognemo sistemu javnog zdravlja, tako da smo za ovu godinu planirali osnivanje dva nova servisa od kojih se jedan odnosi na podršku organizacijama koje se bave rješavanjem problema neplodnosti, a drugi se tiče projekta organizacije svratišta za djecu koja žive u lošim uslovima”, naglasio je Vuković, dodajući da je situacija zabrinjavajuća uzimajući u obzir činjenicu da smo društvo na ivici pozitivnog nataliteta. 

Žana Mihaljević je istakla da je fondacija I ja imam pravo da budem mama osnovana upravo sa ciljem da se podstakne rađanje djece i formiranje srećne porodice. Ona je saopštila da se Fondacija zalaže da se omogući besplatna vantjelesna oplodnja i da se napravi registar podataka o vantjelesnim oplodnjama, kao i Centralni nacionalni registar podataka na osnovu kojeg bi se mogle sačiniti smjernice djelovanja, a koji bi takođe mogao pomoći u borbi protiv neplodnosti.

Sagovrnici su tokom sastanka razmatrali mogućnosti osnivanja Centra podrške koji postoji u razvijenim zemljama Evrope, koji bi služio kao psiho-socijalna podrška svima koji se suočavaju sa ovim problemom kako bi se lakše nosili sa njim, kao i da dodatno ohrabri ljude da potraže pomoć i što prije krenu sa adekvatnim tretmanima ili liječenjem.

Sagovornici su zaključili da je u narednom periodu neophodno intenzivnije raditi na edukaciji, promociji i destigmatizaciji kako bi u što većoj mjeri podigli svijest o važnosti ove teme.

PG BIRO

Novi socijalni servis Glavnog grada; Neophodno pružiti punu podršku rješavanju problema neplodnosti u Crnoj Gori
Novi socijalni servis Glavnog grada; Neophodno pružiti punu podršku rješavanju problema neplodnosti u Crnoj Gori
Novi socijalni servis Glavnog grada; Neophodno pružiti punu podršku rješavanju problema neplodnosti u Crnoj Gori

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica