Akcija "Kesa je više previše" na pijaci na Pobrežju i u tržnim centrima "Bazar" i "Forum"

17/10/2020
Akcija "Kesa je više previše" na pijaci na Pobrežju i u tržnim centrima "Bazar" i "Forum"

U okviru akcije "Kesa je više previše" predstavnici gradskog preduzeća "Tržnice i pijace" danas su na pijaci na Pobrežju i u tržnim centrima “Bazar” i “Forum” građanima dijelili cegere  u zamjenu za dvije plastične kese. Ova akcija je nastavak aktivnosti koje Glavni grada Podgorica, zajedno sa gradskim preduzećima i službama, kontinuirano sporvodi s ciljem očuvanja i unapređenja stanja u oblasti životne sredine. 

U skladu sa tom praksom, namjera Glavnog grada je da kontinuirano podstičemo naše sugrađane da naprave prvi, veliki korak, koji će u krajnjem imati za cilj podizanje svijesti o štetnom uticaju plastičnih kesa, kao i promjeni navika i ponašanja potrošača. Vjerujemo da  ćemo akcijama koje smo realizovali do sada, kao i onima koje  predstoje konstantno doprinositi ostvarenju tog zajedničkog cilja. 

PG BIRO

Akcija "Kesa je više previše" na pijaci na Pobrežju i u tržnim centrima "Bazar" i "Forum"
Akcija "Kesa je više previše" na pijaci na Pobrežju i u tržnim centrima "Bazar" i "Forum"
Akcija "Kesa je više previše" na pijaci na Pobrežju i u tržnim centrima "Bazar" i "Forum"
Akcija "Kesa je više previše" na pijaci na Pobrežju i u tržnim centrima "Bazar" i "Forum"
Akcija "Kesa je više previše" na pijaci na Pobrežju i u tržnim centrima "Bazar" i "Forum"
Akcija "Kesa je više previše" na pijaci na Pobrežju i u tržnim centrima "Bazar" i "Forum"
Akcija "Kesa je više previše" na pijaci na Pobrežju i u tržnim centrima "Bazar" i "Forum"
Akcija "Kesa je više previše" na pijaci na Pobrežju i u tržnim centrima "Bazar" i "Forum"
Akcija "Kesa je više previše" na pijaci na Pobrežju i u tržnim centrima "Bazar" i "Forum"
Akcija "Kesa je više previše" na pijaci na Pobrežju i u tržnim centrima "Bazar" i "Forum"
Akcija "Kesa je više previše" na pijaci na Pobrežju i u tržnim centrima "Bazar" i "Forum"
Akcija "Kesa je više previše" na pijaci na Pobrežju i u tržnim centrima "Bazar" i "Forum"

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020