ENG

Potpisan Memorandum o saradnji između Glavnog grada i Ministarstva rada i socijalnog staranja

19/09/2023
Potpisan Memorandum o saradnji između Glavnog grada i Ministarstva rada i socijalnog staranja

Gradonačelnica Podgorice prof. dr  Olivera Injac i minister rada i socijalnog staranja Admir Adrović potpisali su Memorandum o saradnji koji će biti važan temelj budućoj realizaciji projekata, a koji su u vezi sa objektima Kolektivnog centra "Vrela Ribnička", u vlasništvu Glavnog grada, od kojih su tri predviđena za rekonstrukciju uz finansijsku podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja i donatorskih organizacija (Help i dr.). Cilj je da se obezbijede adekvatni uslovi za rad i kancelarije Crvenog krsta, prostora za razvoj usluga socijalne i dječje zaštite, prostora za stanovanje pet porodica u stanju socijalne potrebe, koje su smještene u objektima Glavnog grada Podgorica, prostora za prihvatilište-sklonište za djecu bez pratnje roditelja iz Ukrajine na osnovu privremene zaštite, te prostora za smještaj deset raseljenih i interno raseljenih porodica koje i dalje stanuju u objektima. 

Gradonačelnica Injac je kazala da će zajednički rad na unapređenju socijanih politika, uz mapiranje potreba naše zajednice pomoći stvaranju boljeg ambijenta, kako na lokalnom tako i na državnom nivou. "Potpisivanjem Memoranduma o saradnji formalizovali smo dobre namjere da u što kraćem roku realizujemo neke od planiranih aktivnosti. Kao lokalna samouprava daćemo pun doprinos unapređenju kvaliteta života svih građana Podgorice i truditi se da socijalni servisi budu dostupniji, efikasniji i kvalitetniji", kazala je Injac

Ministar Adrović je naglasio da potpisivanje Memoranduma podrazumijeva jačanje saradnje i komunikacije između Ministarstva i Glavnog grada, što je od izuzetnog značaja za realizaciju ovog i mnogih drugih projekata koji se tiču rješavanja potreba pojedinaca i porodica u stanju socijalne potrebe na teritoriji Opštine Podgorica.

"Ministarstvo će nastaviti da razvija i unaprjeđuje usluge socijalne i dječje zaštite, a jedan od glavnih zadataka u narednom periodu biće pronalaženje adekvatne parcele i objekta Centra za socijani rad u Podgorici", dodao je Agović.

Potpisan Memorandum o saradnji između Glavnog grada i Ministarstva rada i socijalnog staranja
Potpisan Memorandum o saradnji između Glavnog grada i Ministarstva rada i socijalnog staranja
Potpisan Memorandum o saradnji između Glavnog grada i Ministarstva rada i socijalnog staranja
Potpisan Memorandum o saradnji između Glavnog grada i Ministarstva rada i socijalnog staranja

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica