ENG

Mladi Romi u obilasku srednjih škola u Podgorici

07/06/2023
Mladi Romi u obilasku srednjih škola u Podgorici

Kancelarija za RE koja funkcioniše u sklopu Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava,  organizovala je trodnevnu posjetu srednjim školama u Podgorici, tokom koje će se budući srednjoškolci upoznati sa konkretnim programima koje škole nude za nastavak obrazovanja.

Posjetu podgoričkim srednjim školama za 25  đaka započeli su u Stručnoj medicinskoj školi i Gimnaziji “Slobodan Škerović. Predstavnice škole i pedagog predstavile su potecijalnim budućim učenicima sve obrazovne module koje imaju, kao i koja im se vrata za posao ili nastavak školovanja nude po okončanju tri ili četri godine srednje škole. Djeca su imala priliku da postavljaju pitanja i dobiju odgovore kao i da obiđu neke od kabineta u kojima se obavljaju nastava i praksa, koja je u ovoj školi od izuzetne važnosti.

Osim medijatora angažovanog od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava, predstavnika NVO Help koji su obezbijedili prevoz, u posjeti školama  bila je šefica kancelarije za Rome u Glavnom gradu Hristina Laban koja je saopštila da je cilj ovakvih aktivnosti, da država kroz institucije/službe na lokalnom nivou, prepozna značaj instituta romskog medijatora /saradnika za socijalnu inkluziju i uključi ga u sistematizaciju radnih mjesta na lokalnom nivou, čime će se ovo pitanje riješiti na dobrobit RE populacije u Crnoj Gori i njihovog efikasnijeg uključivanja u društvene tokove.

Akcija posjete školama samo je jedna od brojnih aktivnosti, koju medijatori svakodnevno, uz redovne druge obaveze u institucijama na lokalnom nivou,  organizuju kao podršku RE zajednici i njenoj efikasnijoj inkluziji. Po okončanju posjete srednjim školama JU Stručna medicinska škola i JU Gimnazija “Slobodan Škerović, planirano je da u naredna dva dana đaci posjete Elektrotehničku, Hemijsku, Građevinsku, Mašinsku i Ekonomsku školu.

PG BIRO 

Mladi Romi u obilasku srednjih škola u Podgorici
Mladi Romi u obilasku srednjih škola u Podgorici
Mladi Romi u obilasku srednjih škola u Podgorici
Mladi Romi u obilasku srednjih škola u Podgorici
Mladi Romi u obilasku srednjih škola u Podgorici
Mladi Romi u obilasku srednjih škola u Podgorici
Mladi Romi u obilasku srednjih škola u Podgorici
Mladi Romi u obilasku srednjih škola u Podgorici
Mladi Romi u obilasku srednjih škola u Podgorici

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica