ENG

Usljed velikog interesovanja, raspisan deveti Javni poziv za subvencioniranje kupovine dvotočkaša

17/03/2023
Usljed velikog interesovanja, raspisan deveti Javni poziv za subvencioniranje kupovine dvotočkaša

Usljed velikog interesovanja građana, Glavni grad je raspisao Javni poziv za deveti ciklus dodjele subvencija za kupovinu bicikala i električnih trotineta u okviru projekta “Podgorica na dva točka”.  Za ovaj poziv iz Budžeta Glavnog grada je opredijeljeno 39.000 eura kojima će se subvencionirati kupovina bicikla u visini od 50% cijene, a najviše u iznosu do 100 eura, dok je za kupovinu električnog bicikla ili električnog trotineta opredijeljena subvencija u visini od 50% cijene, a najviše do 200 eura. 

Pravo na dodjelu subvencije kroz program “Podgorica na dva točka” imaju prvih 130 građana koji se prijave za bicikla i prvih 130 građana koji se prijave za električno biciklo ili električni trotinet, a koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom. 

Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objave ovog Javnog poziva na web sajtu Glavnog grada www.podgorica.me i u jednom štampanom mediju, zaključno sa  27.3.2023 godine.

Obavezni dio prijave su: Obrazac-Zahtjev za dodjelu subvencije, kopija lične karte, ponuda iz prodavnice bicikala u vidu predračuna sa preciziranom specifikacijom, potvrda o prebivalištu i uvjerenje o kućnoj zajednici. Prijave se dostavljaju na arhivu Glavnog rada (Njegoševa 20, ulaz sa Trga nezavisnosti), a nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati. Komisija za dodjelu subvencija građanima ocjenjivaće pristigle zahtjeve i utvrditi listu prvih građana/ki čija prijava je ispravna, a rezultati Javnog poziva biće objavljeni na zvaničnom sajtu Glavnog grada.

O svim dodatnim pitanjima u vezi sa Javnim pozivom građani se mogu informisati  putem e-mail-a miroslav.boljevic@podgorica.me. 

Podsjećamo, Glavni grad je kroz projekt “Podgorica na dva točka”, subvencionirao kupovinu preko 1.800 dvotočkaša, sa više od 200.000 eura.

Javni poziv
Prijavni obrazac

PG BIRO

Usljed velikog interesovanja, raspisan deveti Javni poziv za subvencioniranje kupovine dvotočkaša
Usljed velikog interesovanja, raspisan deveti Javni poziv za subvencioniranje kupovine dvotočkaša

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica