ENG

Uspješno završena dvodnevna obuka za eko-volontere u Podgorici

25/01/2023
Uspješno završena dvodnevna obuka za eko-volontere u Podgorici

Parkovi Dinarida u saradnji sa Agencijom za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice organizovali su dvodnevnu obuku za eko-volontere u glavnom gradu, sa ciljem da se podstaknu  građani i građanke da se proaktivnije uključe u zaštitu prirodnog dragulja Podgorice i svojim angažmanom daju doprinos budućim aktivnostima rendzerske službe koja djeluje u okviru Agencije. 

Prvog dana obuke, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa Planom za eko-volontere Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice, nauče nešto više o prednostima volontiranja ali i o radu Službe zaštite NP Lovćen i NP Skadrsko jezero i sprovođenju nadzora u zaštićenim područjima. 

Drugog dana obuke učesnici su imali priliku da saznaju kako izgleda jedan radni dan rendžera u Podgorici, čuju nešto više o aktivnostima Udruženja ljubitelja Gorice i prirode ali i postignutim rezultatima projekta “Za očuvanu Goricu” koji sprovodi NVO Parkovi Dinarida. 

Pored navedenog, u saradnji sa Službom zastite i spašavanja Glavnog grada organizovan je teorijski i praktični dio obuke. Glavni cilj obuke bio je da učesnici nauče da koriste protiv-požarnu opremu, prvenstveno naprtnjače i metlice ali i da nauče nešto više kada su u pitanju požari i kako oni mogu dati svoj doprinos. Pored navedenog, predstavnici Službe zastite i spašavanja pripremili su i Protokol o postupanju u slučaju nastanka požara na Gorici koji je predstavljen na obuci.

Obuka je organizovana u okviru projekta „Za očuvanu Goricu“. Projekat je podržanu okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu2 –ReLOaD2, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD2 program realizuje se u partnerstvu sa petnaest lokalnih samouprava, u okviru pet klastera među kojima je „Središnji region“, koji čine Podgorica, Golubovci, Cetinje i Danilovgrad.

 

AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA PODGORICE

Uspješno završena dvodnevna obuka za eko-volontere u Podgorici
Uspješno završena dvodnevna obuka za eko-volontere u Podgorici
Uspješno završena dvodnevna obuka za eko-volontere u Podgorici

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica