ENG

Nakon više decenija gradsko preduzeće "Čistoća" dobiće novu upravnu zgradu

24/01/2023
Nakon više decenija gradsko preduzeće "Čistoća" dobiće novu upravnu zgradu

Nakon više godina stekli su se uslovi da gradsko preduzeće “Čistoća” d.o.o. Podgorica dobije novu upravnu zgradu sa svim pratećim sadržajima koji će omogućiti nesmetano funkcionisanje ovog veoma važnog segmenta u sistemu Glavnog grada. 

Podsjećamo da je na sjednici Skupštine Glavnog grada, početkom oktobra prošle godine  usvojena Odluka o izboru lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa, odnosno, objekta upravne zgrade ovog preduzeća, sa pratećom komunalnom infrastrukturom. 

Direktor gradskog preduzeća “Čistoća” Andrija Čađenović kazao je da se predmenta lokacija nalazi u Ulici Španskih boraca na Koniku, te da je riječ o površini od 17.901,18 m2, za koju je urađeno idejno rješenje. Na ovoj lokaciji biće izgrađen novi kompleks, koji će činiti dvije upravne zgrade za potrebe administracije, moderna radionica za opravku mehanizacije sa perionicama, otvoreni i zatvoreni tip magacinskog prostora, mobilna i električna pumpna stanica, portirnice, kao i veliki parking prostor. 

S obzirom na objekte i postojeći prostor u kojima ovo Društvo trenutno organizuje i sprovodi svakodnevne radne obaveze, a uzimajući u obzir i činjenicu da su izgrađeni osamdesetih godina prošlog vijeka, za tekuću godinu iz budžeta Glavnog grada opredijeljena su finansijska sredstva koja će omogućiti izradu Glavnog projekta, za koji će tokom narednih dana biti raspisan javni poziv. Objekat će biti izgrađen po najsavremenim standardima i obezbijediće maksimalnu funkcionalnost i uslove za rad, a doprinijeće i efikasnijoj saradnji sa Deponijom, imajući u vidu da će se oba gradska preduzeća, koja se bave odlaganjem i deponovanjem otpada u Podgorici, nalaziti na Vrelima Ribničkim. 

Gradska uprava je u protekle četiri godine u opremu privrednog društva “Čistoća” uložila preko 3.000.000 eura, te je nabavljen značajan broj mašina koje umnogome olakšavaju ispunjavanje svakodnevnih zadataka. Zahvaljujući vrijednim ljudima koji rade ovaj izuzetno težak posao, danas s ponosom možemo reći da je Podgorica jedan od najurednijih glavnih gradova u regionu. 

Izjava Andrije Čađenovića:

https://youtu.be/ncaWAnAPHzo

ČISTOĆA DOO 

Nakon više decenija gradsko preduzeće "Čistoća" dobiće novu upravnu zgradu
Nakon više decenija gradsko preduzeće "Čistoća" dobiće novu upravnu zgradu
Nakon više decenija gradsko preduzeće "Čistoća" dobiće novu upravnu zgradu
Nakon više decenija gradsko preduzeće "Čistoća" dobiće novu upravnu zgradu
Nakon više decenija gradsko preduzeće "Čistoća" dobiće novu upravnu zgradu
Nakon više decenija gradsko preduzeće "Čistoća" dobiće novu upravnu zgradu
Nakon više decenija gradsko preduzeće "Čistoća" dobiće novu upravnu zgradu
Nakon više decenija gradsko preduzeće "Čistoća" dobiće novu upravnu zgradu
Nakon više decenija gradsko preduzeće "Čistoća" dobiće novu upravnu zgradu
Nakon više decenija gradsko preduzeće "Čistoća" dobiće novu upravnu zgradu
Nakon više decenija gradsko preduzeće "Čistoća" dobiće novu upravnu zgradu

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica