ENG

U toku je javni poziv za podršku podstanarima

23/01/2023
U toku je javni poziv za podršku podstanarima

Glavni grad i ove godine realizuje program podrške podstanarima, a za te namjene iz budžeta Glavnog grada opredijeljena su sredstva u iznosu od 200.000 eura. 

Pravo na subvenciju imaju podstanari sa prebivalištem u Podgorici, a subvencioniranje se odobrava na period od 12 mjeseci, nakon čega se konkurs obnavlja. Obrazac za prijavu dostupan je na web stranici Glavnog grada i/ili u prostorijama Sekretarijata za socijalno staranje, a uz ispravno popunjeni obrazac biće potrebno dostaviti i kopiju lične karte. Komisija će, na osnovu dobijenih podataka, utvrditi rang listu, a nakon sprovedene procedure, pristupiće se potpisivanju Ugovora o naknadi dijela troškova zakupnine, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze zakupca i Glavnog grada. 

Rok za prijavu na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u štampanom mediju, a dokumentacija se predaje u šalterskoj sali na Trgu nezavisnosti (zgrada Skupštine Glavnog grada). Više informacija dostupno je u javnom pozivu.

Prošlogodišnji korisnici podrške pohvalili su ovu inicijativu Glavnog grada i istakli su da im je ova podrška veoma značajna uslijed složene socio-ekonomske situacije. Pozivamo podstanare sa prebivalištem u Podgorici da se prijave na ovogodišnji javni poziv i iskoriste ovaj vid podrške. 

Izjave korisnika podrške:

https://youtu.be/LvfWna10Apk

Svi detalji u vezi sa javnim pozivom dostupni su na linku: 

https://podgorica.me/storage/25769/63bfb3fc39fa6_Javni-poziv.docx

Obrazac za prijavu dostupan je na linku:

https://podgorica.me/storage/25770/63bfb3fc3a574_Obrazac-prijave.docx

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica