ENG

Radovi na sanaciji oštećenja na starom cjevovodu u Ulici Husinskih rudara biće završeni sjutra

04/08/2022
Radovi na sanaciji oštećenja na starom cjevovodu u Ulici Husinskih rudara biće završeni sjutra

Obavještavamo zaintersovanu javnost da je u toku sanacija oštećenja starog cjevovoda u Ulici Husinskih rudara, te da će radovi biti završeni sjutra. Naime, Glavnim projektom rekonstrukcije Ulice Husinjskih rudara, predviđena je zamjena postojećeg azbestno-cementnog cjevovoda novim cjevovodom od PEHD-a, DN110.

Novi cjevovod je ugrađen, a nakon što preduzeće Vodovod i kanalizacija izvrši prespajanje svih postojećih potrošača, stari azbestno-cementni cjevovod biće napušten. Do uršavanja asfaltne podloge u Ulici Husinjskih rudara došlo je zbog oštećenja pomenutog starog (azbestno-cementnog) cjevovoda, najvjerovatnije prilikom izgradnje kolovozne konstrukcije i upotrebe mehanizacije. 

Radovi na sanaciji cjevovoda, kako je i navedeno, biće završeni u petak, nakon čega slijedi popravka kolovoza i trotoara.

Podsjećamo da se saobraćaj se odvija nesmetano, te zahvaljujemo građanima na strpljenju i naglašavamo da kada su u pitanju zahtjevni radovi sa teškom mehanizacijom, može se desiti da dođe do određenih oštećenja koja nije moguće evidentirati odmah, što je bio slučaj i u pomenutoj u ulici. 

Očekujemo da će sanacija kolovoza biti u potpunosti završena u narednih nekoliko dana. 

PG BIRO 

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica