ENG

Raspisan Konkurs za podršku STARTUP ICT biznisu

22/06/2022
Raspisan Konkurs za podršku STARTUP ICT biznisu

Sekretarijat za podršku biznis zajednici Glavnog grada objavio je Konkurs  za podršku STARTUP ICT biznisu, na koji mogu aplicirati sva pravna i fizička lica i prijaviti se za ALPHA ili BETA program. 

Za program ALPHA mogu se prijaviti fizička lica ili pravna lica koja su osnovana u poslednjih 5 godina sa prebivalištem odnosno sjedištem na teritoriji Glavnog grada koji svoje biznis ideje žele da započnu ili razviju u Glavnom gradu. Za program BETA  podršku može ostvariti najviše 3 učesnika (fizičko ili pravno lica) koji su među dobitnicima prethodnog Konkursa za podršku starup biznisa u 2021 godini. 

Odlukom o Budžetu Glavnog grada Podgorice za 2022. godinu za ove svrhe planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 EUR, za podršku inovativnim proizvodima i uslugama koji su najmanje na trećem nivou skale tehnološke spremnosti (TRL3 - technology readiness level) u oblastima: fintech; IoT (Internet of things); game development; healthtech; pametne tehnologije (gradovi, zgrade i sl.); digitalna transformacija (ERP sistemi, e-poslovanje, finansijske tehnologije i sl.); zeleni ICT (smanjenje emisija, ušteda energije i sl.); mašinsko učenje i vještačka inteligencija. Sredstva po ovom konkursu  koriste se za učešće na Web Summitu 2022 čije teme su fokusirane na IT i internet tehnologiju i druge vrste novih tehnologija. U okviru Web Summit-a djeluje program “ALPHA” za prezentovanje ideja, master kurseve za pokretanje biznisa, časove s internacionalnim mentorima i drugo; program “BETA” (fizička i pravna lica koja su ostvarila podršku na prethodnom Konkursu), uz ispunjenje uslova, propisanih ovim Konkursom. Inovativni proizvod i usluga mora zadovoljiti standarde kvaliteta koje propisuje Web Summit. Po ovom konkursu jednom licu mogu se odobriti sredstva u iznosu do 4.000,00 EUR. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja ovog konkursa na internet stranici Glavnog grada.

Podsjećamo, zahvaljujući ovoj inicijativi i podršci Glavnog grada sedam najboljih biznis ideja prošle godine je predstavljeno na jednoj od najvećih tehnoloških konferencija na svijetu – Web Summit-u u Lisabonu i očekujemo da će kroz ovogodišnji konkurs biti nominovane sjajne ideje i projekti iz ove oblasti. 

KONKURS ZA PODRŠKU STARTUP ICT BIZNISU   

OBRASCI Konkurs za podršku startup ICT biznisu

Sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na telefone 020 625 718 i 020 482 001i na e-mail: danijela.radec@podgorica.me i cis@pogorica.me.

SEKRETARIJAT ZA PODRŠKU BIZNIS ZAJEDNICI 

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica