ENG

Glavni grad nastavlja da razvija zeleni koncept urbanog razvoja

10/05/2022
Glavni grad nastavlja da razvija zeleni koncept urbanog razvoja

Uz podršku Evropske investicione banke, obezbjeđenu kroz City Climate Finance Gap Fund, Podgorica će napraviti još jedan korak u očuvanju i unapređenju zelenog koncepta urbanog razvoja. Naš grad je među prvim korisnicima Fonda koji su uspostavili Svjetska banka i EIB, uz podršku Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ.

Ovaj Fond prepoznaje izuzetnu ranjivost gradova na klimatske promjene, ali i njihov značaj kao globalnih centara inovacija, zbog čega finansijsku podršku usmjerava na kreiranje i primjenu inovativnih rješenja koji će ih učiniti otpornijim, te spremnijim da iskoriste kapacitete kojima raspolažu. 

Jedno od tih rješenja su zeleni krovovi na javnim zgradama kao mehanizam borbe protiv klimatskih promjena koji kod nas još uvijek nije primjenjen, a kojem se u svijetu sve više pribjegava. Globalna iskustva pokazuju da ozelenjavanje krovnih površina, pažljivo isplanirano, pruža višestruku korist – snižava temperaturu zgrada, unapređuje mikro klimu i kvalitet vazduha, doprinosi proširenju urbanih zelenih površina, očuvanju urbanog biodiverziteta, redukciji potrošnje energije i snižavanju nivoa buke. 

Odobrena konsultantska podrška Fonda podrazumijeva analiziranje potencijala krovova zgrada u vlasništvu Grada za preuređenje u zelene krovove, ali i identifikaciju betonskih površina pogodnih za intervenciju radi ublažavanja efekta toplotnih ostrva kao mikrolokacija na kojima su temperature osjetno više nego u manje urbanizovanoj okolini. Ova analiza će nam pružiti osnovu za primjenu novog koncepta i otvoriti nove mogućnosti saradnje sa međunarodnim subjektima koji Podgoricu prepoznaju kao respektabilnog partnera.

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ 

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica