Novi parkovski mobilijar na brdu Ljubović

05/08/2020
Novi parkovski mobilijar na brdu Ljubović

Glavni grad je u saradnji sa gradskim preduzećima započeo projekat revitalizacije park-šume Ljubović sa ciljem da se ovo mjesto obogati novim sadržajima.

U tom smislu, gradsko Zelenilo vrijedno je radilo na sprovođenju planiranih aktivnosti, koje su se  prvenstveno odnosile na košenje, protivpožarnu zaštitu, a nedavno je zasađeno i 40 sadnica lišćara i četinara.

Kako bi se poboljšali uslovi za boravak, odmor i rekreaciju građana u park-šumi Ljubović  u prethodnim danima postavljen je novi parkovski mobilijar - 15 parkovskih klupa i 8 korpi za otpatke. Takođe, ekipe Komunalnih usluga radili su na čišćenju, zaštiti i farbanju  stubova javne rasvjete.

Podsjećamo, Glavni grad se pridružio globalnom izazovu “Trees in cities” u okviru kojeg se obavezao da će na teritoriji Podgorice biti posađeno ukupno 10.000 sadnica drveća. Od toga 2.000 sadnica planirano je da se posadi u park-šumi Ljubović, a ova aktivnost biće realizovana u jesenjem periodu kada su najpovoljniji uslovi za pošumljavanje.

PG BIRO 

Novi parkovski mobilijar na brdu Ljubović
Novi parkovski mobilijar na brdu Ljubović
Novi parkovski mobilijar na brdu Ljubović
Novi parkovski mobilijar na brdu Ljubović
Novi parkovski mobilijar na brdu Ljubović

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020