Završena izgradnja montažnog objekta za potrebe Službe zaštite i spašavanja na Gorici

01/08/2020
Završena izgradnja montažnog objekta za potrebe Službe zaštite i spašavanja na Gorici

Izgradnja montažnog objekta na brdu Gorica, koji će doprinijeti unaprjeđenju protivpožarne infrastrukture je završena, a Služba zaštite i spašavanja Glavnog grada je na ovoj lokaciji dobila bolje uslove za rad. 

Riječ je o manjem montažnom objektu koji je u skladu sa ambijentom lokacije i koji će  riješiti dugogodišnji problem neadekvatnih uslova za rad na ovom punktu.

Napominjemo da će objekat služiti za potrebe protivpožarne zaštite brda Gorica kao i obavljanja drugih poslova iz djelokruga rada  Službe zaštite i spašavanja.

PG BIRO 

Završena izgradnja montažnog objekta za potrebe Službe zaštite i spašavanja na Gorici
Završena izgradnja montažnog objekta za potrebe Službe zaštite i spašavanja na Gorici
Završena izgradnja montažnog objekta za potrebe Službe zaštite i spašavanja na Gorici
Završena izgradnja montažnog objekta za potrebe Službe zaštite i spašavanja na Gorici

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020