ENG

Glavni grad nastavlja da podržava razvoj ženskog preduzetništva; Raspisan šesti konkurs podrške

21/01/2022
Glavni grad nastavlja da podržava razvoj ženskog preduzetništva; Raspisan šesti konkurs podrške

Konkurs za podršku ženskom preduzetništvu, raspisan je danas i biće otvoren 45 dana, a usmjeren je  na preduzetnice i preduzeća u kojima su žene nosioci biznisa, odnosno na žene koje žele da pokrenu ili razvijaju sopstveni biznis.

Sredstva predviđena budžetom Glavnog grada za ovu godinu u iznosu od 20.000 eura raspodjeljuju se za biznis planove kojima se naročito podstiče ekonomski razvoj Podgorice, poljoprivrede i ruralnog područja, organske poljoprivredne proizvodnje i turizma. Takođe, biznis planovi trebalo bi da podstaknu razvoj lova i ribolova, kao i fizičke kulture i sporta,  te doprinesu afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala i tradicije i očuvanju životne sredine i održivog razvoja.

Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za biznis planove ne može iznositi više od 25% od ukupnog iznosa predviđenog budžetom Glavnog grada za podršku ženskom preduzetništvu. Kompanija, odnosno preduzetnica, može konkurisati za ukupan iznos ili za dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz biznis plana i dužna je da to naznači. 

Preduzetnice koje žele da započnu sopstveni biznis ili planiraju razvoj poslovanja, dokumentaciju, koja je detaljno opisana u Javnom konkursu objavljenom na sajtu Glavnog grada (Oglasna strana), prilažu u zapečaćenoj koverti, sa naznakom: ″Prijava na Konkurs za raspodjelu sredstava opredijeljenih za podršku ženskom preduzetništvu– ne otvaraj″ i predaje se na pisarnici Glavnog grada- Podgorica,  Trg Nezavisnosti, br. 20, zaključno sa 07. martom 2022. godine.

Komisija će raspodjelu sredstava izvršiti na osnovu pristiglih prijava na konkurs u skladu sa definisanim kriterijumima.

Podsjećamo, ovo je šesti konkurs podrške ženskom preduzetništvu koji realizuje Glavni grad, zahvaljujući kojem je do sada više od 50 žena dobilo priliku da razvije ili unaprijedi svoju biznis ideju. Na ovaj način u kontinuitetu pružamo podršku pokretanju novih ekonomskih aktivnosti, stvaramo pretpostavke za otvaranje novih radnih mjesta i kreiranje povoljnije ekonomske situacije u Podgorici i Crnoj Gori. 

Informacije o svim pitanjima u vezi konkursa mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon 020 625 718 ili mejl danijela.radec@podgorica.me.

Javni konkurs dostupan je na sljedećem linku:
https://podgorica.me/storage/22968/61ea71d074b27_Javni-konkurs.pdf

PG BIRO

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica