ENG

Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada i Crveni krst Crne Gore potpisali Protokol o saradnji

30/12/2021
Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada i Crveni krst Crne Gore potpisali Protokol o saradnji

Sekretar Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada Ivan Terzić i Generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore Jelena Dubak potpisali su Protokol o saradnji u oblasti socijalne zaštite.

Protokolom se konkretizuju zajedničke aktivnosti na pružanju usluga podrške za život u zajednici, usmjerene na poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom.

Za projekte “Usluge podrške za život u zajednici za osobe sa invaliditetom” i “Mobilni timovi – medijacija u zajednici za osobe sa invaliditetom”, Sekretarijat za socijalno staranje opredijelio je ukupno 100,000 eura iz budžeta za 2022. godinu.

Protokoli predstavljaju nastavak saradnje između Crvenog krsta Crne Gore i Glavnog grada Podgorica koja je započeta u 2018. godini i nastavljena tokom prethodnih godina.

SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNO STARANJE 

Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada i Crveni krst Crne Gore potpisali Protokol o saradnji
Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada i Crveni krst Crne Gore potpisali Protokol o saradnji

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica