Glavni grad kroz projekat TRIBUTE učestvovao na radionici "Upravljanje najopterećenijim saobraćajnim koridorima"

25/10/2021
Glavni grad kroz projekat TRIBUTE učestvovao na radionici "Upravljanje najopterećenijim saobraćajnim koridorima"

Glavni grad Podgorica nastavlja sa realizacijom aktivnosti u okviru projekta TRIBUTE – Integrisana i inovativna akcija održivog unapređenja urbane mobilnosti.

Upravni odbor projekta TRIBUTE održao je 22. jula drugi sastanak, na kom su projektni partneri razmijenili mišljenja o tehničkim uslovima projekta, s akcentom na dva radna paketa koja su od velikog značaja za projekat TRIBUTE, a to su metodološki okvir i procjena i identifikacija akcionih planova za implementaciju inovativnih i održivih mjera mobilnosti.  

U okviru prvog radnog paketa je postignut značajan napredak u dijelu identifikacije zainteresovanih strana, te se njih 190 predstavilo, a njih 57 potpisalo je pisma namjere. 

Prikupljeni podaci su upotrijebljeni prilikom izrade metodologije za realizaciju žive laboratorije, što predstavlja novi mehanizam saradnje javne uprave, civilnog sektora, privrede i građana u cilju pronalaženja inovativnih rješenja urbane mobilnosti. Ova mjera ne može biti postignuta bez odgovarajućeg akcionog plana. S tim u vezi, opština Milano je organizovala tri tematska tehnička sastanka s TRIBUTE projektnim partnerima povodom specifičnih ciljeva akcionih planova i identifikacije pilot akcije koja će biti razvijena u okviru TRIBUTE živih laboratorija. 

Online sastanci su fokusirani na različite strateške pristupe održive mobilnosti u Jadransko-jonskoj regiji: Inovativne usluge javnog transporta, mreža zelenih biciklističkih ruta i upravljanje najopterećenijim saobraćajnim koridorima. 

U skladu sa postavljenim ciljevima u okviru projekta TRIBUTE, Glavni grad Podgorica je učestvovao podgrupi „Upravljanje najopterećenijim saobraćajnim koridorima“. Svi projektni partnera dužni su dostaviti informacije neophodne za identifikaciju pilot akcije i metodologiju za njeno sprovođenje. 

Do danas, partner koji je zadužen za upravljanje drugim radnim paketom, opština Milano, je uspjela da privede kraju aktivnosti koje se odnose na prikupljanje podataka o identifikaciji pilot akcija, dok je prikupljanje neophodnih informacija za metodologiju izrade akcionog plana realizovano 15. oktobra.  

IPA TIM 

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina