Besplatno korišćenje kućica kao nova podrška preduzetnicima

22/10/2021
Besplatno korišćenje kućica kao nova podrška preduzetnicima

U susret novogodišnjim praznicima, a u cilju dodatne podrške preduzetnicima, Glavni grad Podgorica objavio je konkurs kroz koji se privrednim društvima i preduzetnicima nudi mogućnost korišćenja montažnih objekata (kućica) bez naknade na Trgu nezavisnosti za vrijeme praznika. Kroz ovaj poziv Glavni grad daje na korišćenje 40 montažnih objekata različitih dimenzija u periodu od 15. novembra do 15. januara 2022. godine.

Zainteresovani preduzetnici prijavu na ovaj konkurs podnose se na propisanom obrascu, sa neophodnom dokumentacijom u zapečaćenoj koverti, sa naznakom: “Prijava na Konkurs za davanje na korišćenje bez naknade montažnih objekata privremenog karaktera (kućica) za potrebe organizacije Novogodišnjih praznika 2021/2022–ne otvaraj” i predaje se na adresu: Njegoševa ulica broj 20, Podgorica, zaključno sa  01. novembrom 2021. godine.

Na ovaj način Glavni grad podržava djelatnosti koje podstiču ekonomski razvoj Podgorice, Glavnog grada, kojima se stvaraju uslovi i podstiče razvoj turizma, ali i doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, te tradicije i kulturne posebnosti našeg grada. 

Svi detalji u vezi sa prijavom na konkurs, dostupni su na linku: 

https://podgorica.me/storage/22128/6171046429e05_Konkurs-za-davanje-na-kori%C5%A1%C4%87enje-bez-naknade-monta%C5%BEnih-objekata-privremenog-karaktera.docx

https://podgorica.me/storage/22129/617104883f871_Prijava-za-konkurs.doc

PG BIRO 

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina