Intenzivirani radovi na rekonstrukciji dvije ulice u Staroj varoši

13/10/2021
Intenzivirani radovi na rekonstrukciji dvije ulice u Staroj varoši

Cijeneći ljepotu i značaj koji Stara varoš kao istinski simbol Podgorice ima, Glavni grad je realizovao čitav niz projekata i akcija u cilju oživljavanja ovog starog gradskog jezgra. Nakon što su ulice Gojka Radonjića, Predgrad, Keše Đurovića i Braće Zlatičanin dobile novi izgled, započeti su radovi na rekonstrukciji ulica Sava Lubarde i Spasa Nikolića i radovi na pomenutim saobraćajnicama su u toku.

Direktor Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, Srđan Raičević, istakao je da radovi u ulicama Sava Lubarde i Spasa Nikolića teku planiranom dinamikom, te da su u prethodnom periodu riješeni problemi koji su usporavali izvođenje radova. 

“Nalazimo se na raskrsnici ulica Sava Lubarde i Spasa Nikolića, gdje je u toku rekonstrukcija ove dvije saobraćajnice na ukupnoj dužini od 285 metara. Saobraćajnice se rade u postojećim gabaritima i ukupna vrijednost radova je oko 250.000 eura. Građani će dobiti potpuno novu vodovodnu instalaciju, atmosfersku i tk kanalizaciju, kao i novu rasvjetu.", podsjetio je Raičević.

Direktor Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice je kazao da se radovi u ovom trenutku odvijaju zadovoljavajućom dinamikom, te sugrađanima objasnio zbog čega to nije bio slučaj dvadesetak dana unazad. 

"Jedan od razloga zbog kojeg je izvođenje radova u jednom trenutku bilo usporeno jesu veoma uske ulice kojima se ne može prići teškom mehanizacijom. Istovremeno, postoji veliki broj nelegalnih priključaka koji nijesu bili evidentirani u katastru instalacija.”, objasnio je Raičević i naveo da je i nekoliko snopova visokonaponskih kablova podrazumijevalo da se u tom dijelu radi ručni iskop, što je dodatno usporilo radove. 

Kako zatečeno stanje na terenu nije u potpunosti odgovaralo onome što je pojektom predviđeno, pomenute okolnosti iziskivale su i, u jednom dijelu, promjenu projektne dokumentacije.

 “Takođe, prilikom izvođenja radova naišli smo na par nelegalno izgrađenih ograda, što je, u komunikaciji sa građanima, na kraju uspješno riješeno.", kazao je Raičević i dodao da nakon više sastanaka sa izvođačem radova i sa nadzornim organom možemo biti zadovoljni trenutnom dinamikom.

Glavni grad ostaje posvećen unapređenju života, te turističkoj valorizaciji starog gradskog jezgra, i nastavlja da uređuje kako saobraćajnice, tako i fasade objekata u Staroj varoši, da podržava i podstiče razvoj preduzetništva u ovom dijelu grada.

Izjava Srđe Raičevića dostupna je na sljedećem linku:

https://youtu.be/cKpSNnS4vKI

Kadrovi sa obilaska:

https://youtu.be/Sgn5El5NYcQ

 

PG BIRO

Intenzivirani radovi na rekonstrukciji dvije ulice u Staroj varoši
Intenzivirani radovi na rekonstrukciji dvije ulice u Staroj varoši
Intenzivirani radovi na rekonstrukciji dvije ulice u Staroj varoši

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina