Završeno idejno rješenje za Novo gradsko groblje na Ćemovskom polju

19/07/2020
Završeno idejno rješenje za Novo gradsko groblje na Ćemovskom polju

Završena je izrada idejnog rješenja za Novo gradsko groblje na Ćemovskom polju, nakon čega će gradsko preduzeće „Pogrebne usluge“ krenuti u  postupak izrade Glavnog projekta. Predviđeno je da novo gradsko groblje ima 18.412 grobnica, odnosno 39.369 novih grobnih mjesta.

Takođe, idejnim rješenjem predviđenо je da površina kompleksa groblja iznosi 296.000 m2, te da budu označene faze realizacije, i to: I-Faza  i II-Faza.

Predlog rješenja grobnog kompleksa može se svrstati u kombinovani tip, koji sadrži elemente parkovskog i arhitektonskog groblja.

Shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnje objekata, u okviru navedene lokacije predviđena je izgradnja: pristupnog trga sa objektima za specijalne usluge i trgovinu, kompleksa trga za ispraćaj sa kapelama, krematorijuma, rozarijuma, osarijuma, kolumbarijuma, aleje zaslužnih i uglednih građana, kao i parkovskog linearnog zelenila.

Na grobnim parcelama su prikazane vrste i strukture grobnih mjesta  ̶  grobnice sa predukopom i grobnice sa ukopom odozgo.

Prema planu, posebna pažnja je posvećena dizajniranju trgova i slobodnih površina groblja kroz odgovarajuće projekte pejzažne arhitekture.

Na lokaciji se nalazi objekat za kremiranje, kao i mjesta za ukop urni – rozarijumi (ukop u zemlju) i kolumbarijumi (ukop u zid).

Podsjećamo da je, Novim DUP-om, izmjenama i dopunama u tom dijelu, određeno je da lokacija za Novo groblje bude Ćemovsko polje, u zahvatu od 36 ha (36.000), na području KO Dajbabe.

POGREBNE USLUGE DOO

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina