ENG

Nova podrška za podgoričke preduzetnice

27/09/2021
Nova podrška za podgoričke preduzetnice

Glavni grad Podgorica raspisao je peti po redu Javni konkurs za podršku ženskom preduzetništvu, usmjeren na preduzetnice i preduzeća u kojima su žene nosioci biznisa, odnosno, osnivačica ili jedan od osnivača i izvršna direktorica, sa prebivalištem/sjedištem na teritoriji Podgorice. 

Glavni grad je do sada, na ovaj način, podržao preko 40 preduzetnica, za šta je izdvojio 80.000 eura. Konkurs traje 45 dana od dana objavljivanja. 

Sredstva predviđena budžetom Glavnog grada za ovu godinu u iznosu od 20.000 eura biće raspoređena biznis planovima kojima se naročito podstiče ekonomski razvoj Podgorice, poljoprivrede i ruralnog područja, organske poljoprivredne proizvodnje i turizma. Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za biznis planove ne može iznositi više od 25% od ukupnog iznosa predviđenog budžetom Glavnog grada za podršku ženskom preduzetništvu. 

Kompanija, odnosno preduzetnica, može konkurisati za ukupan iznos ili dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz biznis plana i dužna je da to naznači. Preduzetnice koje žele da započnu sopstveni biznis ili planiraju razvoj poslovanja, prilažu, u zapečaćenoj koverti, dokumentaciju naznačenu u Javnom konkursu, objavljenom na sajtu Glavnog grada (Oglasna strana).

Pozivamo sve zainteresovane preduzetnice da se prijave na Konkurs i iskoriste ovaj vid podrške Glavnog grada.

Informacije o svim pitanjima u vezi konkursa mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon 020 625 718 ili mejl danijela.radec@podgorica.me.

Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz Budžeta Glavnog grada Podgorica opredijeljenih za podršku ženskom preduzetništvu

Obrazac 1 prijava za konkurs

Model za prijavu biznis ideje biznis plan

PG BIRO

Nova podrška za podgoričke preduzetnice
Nova podrška za podgoričke preduzetnice

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica