Prvacima 35 eura za kupovinu školskog pribora; Podnošenje prijava do 25.septembra

14/09/2021
Prvacima 35 eura za kupovinu školskog pribora; Podnošenje prijava do 25.septembra

Za prvake koji će u školskoj 2021/2022. godini pohađati I razred osnovne škole na teritoriji Podgorice, Glavni grad je obezbijedio jednokratnu novčanu pomoć za kupovinu školskog pribora u iznosu od po 35 eura. Sredstva su opredijeljena za 2.574 prvaka.

Do sada je na adresu Glavnog grada pristiglo  1.109 prijava. S tim u vezi, Glavni grad još jednom podsjeća roditelje/staratelje koji nijesu podnijeli prijavu da to mogu učiniti do 25. septembra. U arhivi Grada je otvoren poseban šalter za ove namjene, a sa ciljem poštovanja važećih epidemioloških mjera. 

Podsjećamo, potrebno je da roditelji popune prijavni formular (formular sadrži informaciju o neophodnoj dokumentaciji) i dostave dokaz da je njihovo dijete upisano u I razred osnovne škole za školsku 2021./2022. godinu, kao i da je osoba koja se prijavljuje za sredstva roditelj/staratelj djeteta, te da na arhivu Glavnog grada dostave u zatvorenoj koverti (Trg nezavisnosti), sa naznakom Zahtjev za dodjelu novčanih sredstava za kupovinu školskog pribora za učenike I razreda osnovne škole. Nakon ocjene dokumentacije roditelju/staratelju će novac biti uplaćen na dostavljeni žiro račun.

Prijavni formular je dostupan na sljedećem linku: 

https://podgorica.me/storage/21649/6124ae07a7124_Formular.doc

Prvacima 35 eura za kupovinu školskog pribora; Podnošenje prijava do 25.septembra
Prvacima 35 eura za kupovinu školskog pribora; Podnošenje prijava do 25.septembra
Prvacima 35 eura za kupovinu školskog pribora; Podnošenje prijava do 25.septembra

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina