Počela obuka za medijatore; Romi i Egipćani imaće stručnu podršku pri socijalnoj inkluziji i zapošljavanju

22/07/2021
Počela obuka za medijatore; Romi i Egipćani imaće stručnu podršku pri socijalnoj inkluziji i zapošljavanju

Glavni grad Podgorica, u saradnji sa vodećim partnerom HELP- om, Romskim savjetom i opštinama Ulcinj i Berane, dio je projekta “Socijalno uključivanje Roma i Egipćana uz posredovanje saradnika za inkluziju”. 

U okviru projekta, u podgoričkoj gimnaziji “Slobodan Škerović”,  počela je obuka za medijatore u socijalnoj inkluziji pripadnika romske i egipćanske populacije. Tematska oblast ove obuke jeste socijalno staranje i zapošljavanje, a 30 polaznika će u narednih mjesec i po dana sticati znanje, koje će nakon obuke imati priliku da primijene u praksi, pomažući građanima RE populacije u 11 opština Crne Gore. Osim organizovanja obuke za oblast socijalnog staranja i zapošljavanja, krajem ove sedmice biće organizovana i obuka za 19 polaznika,  na temu zdravstva.

Po završetku obuke polaznici će polagati ispit i dobiti sertifikate o stečenom stručnom znanju. Najbolji će potom posredstvom Help-a dobiti zapošljenje u trajanju od godinu dana, te će na terenu biti u prilici da pružaju pomoć pripadnicima RE populacije u ostvarivanju osnovnih prava i svakodnevnih usluga u oblasti zdravstva, zapošljavanja i socijalnog staranja.

U svakoj od 11 opština uključenih u ovaj projekat, u saradnji sa sa Ministarstvom pravde i ljudskih i manjinskih prava,  biće zaposleno minimum po tri medijatora.

Help, kao organizacija koja od početka rada u Crnoj Gori, neprekidno pomaže razvoj i socijalizaciju romko-egipćanske populacije i njihovo aktivno uključivanje u društvo i praktično ostvarivanje osnovnih socijalnih i ekonomskih prava, već nekoliko godina intenzivno razvija i institut medijatora, koji se pokazao veoma efikasnim.  

Cilj je da se ovaj model trajno primjeni u svim opštinama u kojima živi romsko-egipćanska populacija, budući da je u brojnim izvještajima utvrđeno da se pripadnici ovih populacija suočavaju sa ograničenim pristupom u gotovo svim sferama, kao što su osnovna prava, zdravlje, obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje i životni standard.

Ukupna vrijednost ovog projekta, koji će trajati 18 mjeseci, je 500.382 eura, a sredstva su obezbjeđena iz granta IPA II programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike.

PG BIRO
 

Počela obuka za medijatore; Romi i Egipćani imaće stručnu podršku pri socijalnoj inkluziji i zapošljavanju
Počela obuka za medijatore; Romi i Egipćani imaće stručnu podršku pri socijalnoj inkluziji i zapošljavanju

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina