Reagovanje Glavnog grada u vezi sa deponijom građevinskog materijala u mjestu Lužnica

09/06/2021
Reagovanje Glavnog grada u vezi sa deponijom građevinskog materijala u mjestu Lužnica

Zbog interesovanja javnosti, a u vezi sa zlonamjernim dezinformacijama koje su se pojavile o odgovornosti Glavnog grada u vezi sa deponijom građevinskog materijala u mjestu Lužnica, građane obavještavamo o sljedećem:

Investitor rekonstrukcije puta Podgorica - Danilovgrad je Uprava za saobraćaj, koja je u nadležnosti Ministarstva kapitalnih investija (ranije Ministarstvo saobraćaja).

Način i mjesto odlaganja građevinskog otpada definisani su Elaboratom procjene uticaja na životnu sredinu. U skladu sa nadležnostima, procjenu uticaja za navedeni projekat sproveo je državni organ - Agencija za zaštitu životne sredine, koja je u julu 2019. godine dala saglasnost na Elaborat.  

Uprava za saobraćaj, kao nosilac projekta, odgovorna je da prilikom izgradnje implementira mjere koje su definisane Elaboratom na koji je data saglasnost.

Ispunjenost mjera iz Elaborata, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu, kontroliše Ekološka inspekcija koja je u nadležnosti Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Pa ipak, Glavni grad je kao odgovorna institucija, koja je u prethodnom periodu nizom aktivnosti i odluka dokazala posvećenost očuvanju životne sredine, ukazala nadležnim državnim organima na potencijalni problem.

Naime, 01. aprila 2021. godine, naša Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice je uputila dopis Upravi za inspekcijske poslove - Odsjeku za ekološku inspekciju. Tom prilikom iskazali smo zabrinutost zbog stanja na lokalitetu Lužnica i zatražili preduzimanje mjera, u skladu sa nadležnostima.

Nemamo odgovor na to zašto nadležni državni organi nijesu reagovali na naš dopis.

Takođe, nemamo odgovor na ono što je već postalo praksa koja podrazumijeva neosnovanu, ali dobro organizovanu hajku usmjerenu protiv Glavnog grada.

Bez obzira na prethodno navedeno i činjenicu da se radi o nadležnosti državnih organa, Glavni grad će nastaviti sa dužnom pažnjom da prati aktivnosti u vezi sa rješavanjem ovog problema i da u narednom periodu, kako je to učinio i nekoliko mjeseci ranije, ukazuje na sve potencijalne probleme koji ugrožavaju stanje životne sredine.

PG BIRO

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina