Podgorica do kraja godine dobija četvrtu sanitarnu kadu

03/05/2021
Podgorica do kraja godine dobija četvrtu sanitarnu kadu

Deponija DOO Podgorica raspisala je javni poziv za odabir najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji četvrte sanitarne kade na lokaciji deponije Livade u Podgorici, tako da će, ukoliko se sve bude odvijalo prema planu, Podgorica do kraja ove godine dobiti novu sanitarnu kadu. Vrijednost procjenjenih radova je cca 1.600.000 eura, a predviđeno je da radovi traju 180 dana.

Kapacitet četvrte kade će biti 480.000 m3, odnosno 340.000 tona, tako da će, ako uzmemo u obzir dinamiku i količine otpada koje sada imamo na godišnjem nivou, životni vijek ove sanitarne kade biti između 4 i 4.5 godina.

Tenderskom dokumentacijom su predviđeni građevinski, elektro i mašinski radovi  na lokaciji čije su dimenzije 100x200m do dubine od 5m. Saglasno Zakonu o upravljanju otpadom kao i Pravilniku o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija odradiće se odgovarajuće izolacione nepropusne barijere i drenažni sistemi za tzv. ocjedne vode. 

Propisana tehnologija izrade četvrte sanitarne kade omogućava apsolutnu nepropusnost sadržaja kade u okolno zemljište a predviđeno je i permanentno prekrivanje deponovanog i nabijenog otpada čime će se eliminisati emitovanje neprijatnih mirisa i gasova u okolnu životnu sredinu. Saglasno pozitivnim zakonskim propisima svaka sanitarna kada, pa i ova koja će se uskoro izgraditi, imaće sistem za sakupljanje deponijskog gasa u kojem se većinom nalazi metan u količini od 40-60% koji će se spaljivati u baklji za sagorijevanje, čime se doprinosi smanjivanju količina gasova i efekata staklene bašte.

Podsjećamo, sanitarne kade 1 i 2 su popunjene i zatvorene, dok je trenutno aktivna sanitarna kada 3, a njen trenutni status omogućava deponovanje otpada još  godinu i po dana. 

DEPONIJA DOO

Podgorica do kraja godine dobija četvrtu sanitarnu kadu
Podgorica do kraja godine dobija četvrtu sanitarnu kadu

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina